Union professionnelle de Dermatologie

Dermanet.be
Dermoscopie .:. Dermatologie de A à Z

Dermoscopie

Indicaties en belang van de dermoscopie.

Dermoscopie

Techniek

Het doel van dermoscopie is het analyseren van oppervlakte structuren van de huid die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Het is een tussenstap tussen het eenvoudige onderzoek en microscopisch onderzoek. Deze laatste is natuurlijk betrouwbaarder, maar vereist een biopsie.

We onderscheiden de dermoscopie met niet gepolariseerd licht waarbij de dermatoscoop op de huid wordt geplaatst nadat deze voorzien werd van een vloeistof (olie, water of alcohol) om lichtweerkaatsing te vermijden. Anderzijds is er de dermoscopie met gepolariseerd licht waarbij er geen contact met de huid nodig is: het gepolariseerd licht neemt de lichtweerkaatsing weg.

Indicatie

Dermoscopie is nuttig bij de diagnose van gepigmenteerde letsels van de huid, in het bijzonder voor het opsporen van kwaadaardige pigmentletsels (melanomen).

Dermoscopie wordt ook gebruikt bij de diagnose van andere goedaardige en kwaadaardige tumoren en sommige infectieuze en ontstekingsziekten.

Belang

Dermoscopie laat toe dieper in de huid te kijken en kan in een aantal gevallen een heelkundige verwijdering vermijden.

Met dermoscopie kan een kwaadaardig pigmentletsel (melanoom) in een vroeger stadium worden opgespoord.

Digitale Dermoscopie

Techniek

Dermoscopie beelden kunnen worden opgeslagen in een computer. Op die manier kan de evolutie van een pigmentletsel in het verloop van de tijd worden vergeleken.

Indicatie

De gedigitaliseerde dermoscopie is vooral handig voor het maken van overzichtsbeelden van alle naevi bij patiënten met een hoog risico op melanoom.
De gedigitaliseerde dermoscopie wordt ook gebruikt bij het fotograferen van geïsoleerde letsels die niet echt verdacht zijn, maar toch gevolgd moeten worden. Dit   vermijdt onnodige heelkundige verwijdering.


Belang

Digitale Dermoscopie voorkomt dat bij patiënten met veel pigmentletsels te veel pigmentvlekken moeten verwijderd worden .

Met digitale Dermoscopie kan de evolutie van een dubieus pigmentletsel gevolgd worden zonder systematisch een excisie uit te voeren.

 

 

Stetoscope Dermoscopie digitalisee 
Lésion peu suspecte  Mélanome  

 

Met dank aan Dr Isabelle Tromme.

Datum van publicatie: 31-07-2011