Union professionnelle de Dermatologie

Dermanet.be
Spinocellulair carcinoma .:. Dermatologie de A à Z

Spinocellulair carcinoma

Het spinocellulair carcinoma, of plaveiselcel carcinoom, komt vaak voort uit actinische keratosen en lijkt op een basocellulair carcinoom. Toch is het oppervlak vaak meer verheven en bedekt met een korst. Dit type tumor wordt vaak voor een wrat aangezien. Spinocellulair carcinoma kunnen in zeldzame gevallen uitzaaien naar de lymfeklieren en andere organen (metastasen) en fataal zijn.

Bron: Euromelanoma

Lees ook: PLAVEISELCELCARCINOOM.pdf

Bron: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)

Datum van publicatie: 31-08-2014