Union professionnelle de Dermatologie

Dermanet.be
Links

"Bij de behandeling van de atopische ziekte, heeft de therapeutische educatie van de patiënt en zijn omgeving een gunstige invloed aangetoond op de evolutie van de ernst van de ziekte en de verbetering van de levenskwaliteit". Jean-Francois Stadler en Sébastien Barbarot.

U vindt deze scholen in de dienst huidziekten van de volgende ziekenhuizen:

  • Universitair Ziekenhuis Gent - De Pintelaan 185, 900 Gent  Tel :  09/ 332 52 31 - 09/ 332 22 98 
  • AZ ST-Jan Brugge  - Ruddershove 10, 8000 Brugge Tel  : 050/ 45 23 50
  • Universitair Zienkenhuis Antwerpen  - Wilrijkstraat  10, 2650 Edegem Tel : 03/821 32 72
  • Universitair Ziekenhuis Brussel - Laarbeeklaan 101 , 1090 Brussel Tel : 02/ 477 60 61
  • UZ Leuven Campus St.Rafaël - Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven  Tel 016/ 33 78 70
  • AZ Maria Middelares Gent - Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent Tel 09 3836908  09 2464646

Lupus erytematosus, Sclerodermie, Sjögren-syndroom, Poly- en Dermatomyositis, Vasculitis


Chronische inflammatoire bindweefselziekten

Ichthyosis is een erfelijke huidaandoening die gekenmerkt wordt door een droge schilferende huid.. Tot op heden is er geen genezende oplossing tegen deze genetische huidaandoening gevonden.

Ichthyosis België v.z.w. is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel de individuele of gemeenschappelijke belangen van patiënten met Ichthyosis te behartigen.
E-mail: ichtyosis@devidts.com
Site : http://www.devidts.com/ichtyosis

Folders:

Icht-2007_Folder_groot_gemaakt_in_Word_Binnenkant_NL.doc -

Icht-2007_Folder_groot_gemaakt_in_Word_Voorkant_NL.doc

La Plate-Forme Prévention Sida regroupe depuis mai 2000 différentes associations et personnes intervenant dans le champ de la prévention du sida et de la promotion de la santé.

La Plate-Forme Prévention Sida est une association reconnue par les pouvoirs publics et active en Communauté française de Belgique.