Union professionnelle de Dermatologie

Dermanet.be
Beroepsvereniging .:. Welkom op de website van de Belgische dermatologen

Beroepsvereniging

Wie zijn we?

De Beroepsvereniging voor de Belgische Dermatologie en Venerologie (BBVDV) is een vereniging die conform is met de wettelijke regeling van de beroepsverenigingen (wet van 31 maart 1898).

Zij werd opgericht in 1948 en is erkend onder het nummer 6351.


De statuten van de beroepsvereniging, aangepast en op de bijzondere algemene vergadering van 2 september 2003 unaniem goedgekeurd,  verschenen in het Belgische Staatsblad op 12 september 2013.

De raad van bestuur werd op de algemene vergadering van 18 februari 2014 verkozen en is als volgt samengesteld:

Voorzitter : Dr Béatrice De Donder

Ondervoorzitters : Dr Johan Snauwaert en Dr Alain Van Staey

Secretaris : Dr Hugo Boonen

Penningmeester : Dr Jean-Marie Octave

Onze opdracht

De Beroepsvereniging voor de Belgische Dermatologie en Venerologie heeft tot doel de bekendheid van de specialiteit dermato-venerologie te bevorderen, de beroepsbelangen van haar leden te verdedigen en zich in te spannen voor de verbetering van de morele en materiële voorwaarden van de beroepsuitoefening en van het moreel en materieel welbehagen van haar leden.

Zij heeft ook tot doel de communicatie tussen de dermatologen onderling, en de communicatie met derden, te verbeteren.

Naast het opvolgen en doorspelen van de wijzigingen in de wetgeving en de praktijkvoering wil de Beroepsvereniging via dermanet ook een forum installeren waar zowel de industrie als de patiënten relevante informatie kunnen terugvinden. De rubriek "zoek een dermatoloog" wil daartoe een eerste aanzet zijn.

 

Datum van publicatie: 23-02-2014