Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

Consultaties buiten het ziekenhuis

Aanbevelingen voor de artsen

Datum van publicatie: 29/04/2020

30-04-2020 Aanbevelingen voor het hervatten van de raadpegingen waarvoor we nog steeds op officiële instructies wachten!

 

We vragen u om de volgende maatregelen te respecteren:

 

 • Ontvang geen verdachte Covid-19-patiënten!!!
 • Werk alleen op afspraak!
 • Neem voldoende tijd tussen de afspraken, om de wachtkamer leeg te houden.
 • Verwijder uit uw wachtkamer en uit uw kantoor zoveel mogelijk onnodige voorwerpen: tijdschriften, nutteloze stoelen enz ...
 • Plaats de overige stoelen op zulke manier, opdat de sociale afstandsmaatregelen kunnen nageleefd worden
 • Indien de patiënt geen mondmasker heeft, stel er één beschikbaar, evenals hydroalcoholische gel
 • Draag zelf een masker en een blouse
 • Draag een gelaatsscherm, vooral als u tussenkomt op het gelaat van een patiënt, die zijn masker dan moet afzetten
 • Was na het consult uw handen met zeep of gebruik een alcoholische oplossing
 • Ontsmet alle medische apparatuur die in contact is geweest met de patiënt
 • Ontsmet horizontale oppervlakken met veelvuldig contact (onderzoekstafel, deurkruk, tafel ...)
 • Verlucht de lokalen vaak

Om u te helpen, vindt u hier (ter advies):

Veel succes en bij voorbaat dank voor het respecteren van de instructies

 


17/04/2020 Procedure voor de ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk 

 

1. Kadering
Met ingang van 14 maart 2020 werden alle niet essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen in alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen in ons land uitgesteld, om de capaciteit te waarborgen om patiënten COVID-19 de best mogelijke zorg toe te kunnen dienen. Deze maatregel is ook van toepassing op de ambulante zorg, in privé praktijken.

 

De volgende handelingen worden als essentieel beschouwd en moeten verder worden gezet:

 • behandelingen van chronische aandoeningen waarvoor uitstel zou leiden tot onomkeerbare of onaanvaardbare verergering van de gezondheidstoestand;
 • behandelingen van psychische aandoeningen die volgens het klinisch oordeel dringend te behandelen zijn;
 • preventieve noodzakelijke handelingen zoals vaccinaties (vooral bij kinderen jonger dan 15 maanden) en neonatale screening.

Het verderzetten van de zorg kan enkel mits dit in veilige omstandigheden kan plaatsvinden (zie hieronder).

 

Daarnaast is het ook belangrijk dat zorgverstrekkers die ook (deels) in een ziekenhuis werken, ten allen tijde beschikbaar blijven voor hun bijdrage aan de zorgverlening daar.


2. Maatregelen

 • Let bijzonder op de algemene hygiënemaatregelen.
 • Indien de patiënt een mogelijk geval1 van COVID-19 is:
  • geef de patiënt een chirurgisch mondmasker;
  • draag zelf het nodige beschermingsmateriaal (chirurgisch masker2, overschort, spatbril en handschoenen) tijdens het klinisch onderzoek;
  • was na de raadpleging uw handen met zeep of gebruik een hydro-alcoholische oplossing;
  • ontsmet uw stethoscoop en ander medisch materiaal dat mogelijks in contact gekomen is met de patiënt;
  • ontsmet horizontale en “high touch” oppervlakken (van onderzoekstafel, deurklinken, bureau…) met het ontsmettingsmiddel dat u gewoonlijk gebruikt (het coronavirus wordt geïnactiveerd door elk ontsmettingsmiddel; voor chloorhexidine is de effectiviteit echter onduidelijk).
 • Neem alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat meerdere mensen zich op hetzelfde
  ogenblik in een beperkte, gesloten ruimte bevinden:
  • werk enkel op afspraak;
  • voorzie voldoende tijd tussen afspraken zodat de wachtkamer leeg wordt gehouden.


1 Elke persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen, die nieuw verschijnen of die verergeren, voor een patiënt die chronische respiratoire symptomen vertoont.

 

2 Mag in epidemische omstandigheden gedurende 8 u gedragen worden ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar
buiten te gaan, onder bepaalde voorwaarden (cfr advies Hoge Gezondheidsraad 2020).

 • mag met dat doel bijgehouden worden (rond de hals) maar nooit in de zak;
 • mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bijvoorbeeld in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak);
 • mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden;
 • moet onmiddellijk verwijderd worden zodra zichtbaar vuil.

 

22/03/2020 Hier vindt u de procedure van de FOD gezondheid  voor de ambulante zorgversrekking in een privé praktijk .


15/03/2020 Gezien de ernst van de situatie, wordt ons gevraagd om het contact in medische kabinetten buiten het ziekenhuis en in ziekenhuizen te beperken, om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.


Wij adviseren u daarom om alle niet-urgente behandelingen uit te stellen en zoveel mogelijk problemen telefonisch of per e-mail op te lossen.


We raden u aan om alleen beschikbaar te blijven voor dringende problemen of noodzakelijke behandelingen.


Als een patiënt zich voor dringende dermatologische problemen op de consultatie meldt, moet er voor gezorgd worden om:

 • hem alleen op afspraak te ontvangen
 • geen twee patiënten in de wachtkamer plaats te laten nemen tenzij een afstand van 2 meter tussen twee patiënten kan worden aangehouden .
 • de raadpleging beperkt te houden tot het dringende probleem, om het contact zo kort mogelijk te houden.
 • de patiënt alleen te laten komen of vergezeld door maximum één persoon
 • een kind alleen te zien als hij zelf patiënt is. In geen geval mag een kind een volwassen patiënt vergezellen.

Wees voorzichtig

 • Zorg voor desinfectie van de door de patiënt aangetaste oppervlakken, voordat u de volgende patiënt verwelkomt
 • Ontvang geen patiënt met een verdachte luchtweginfectie
 • Draag  handschoenen
 • Verwijderen uit uw wachtkamer magazines en andere (prospectus)

Neem geen risico