Dermanet
FR NL

Consultaties buiten het ziekenhuis

Aanbevelingen voor de artsen

Datum van publicatie: 22/03/2020

 

22/03/2020 Hier vindt u de procedure van de FOD gezondheid  voor de ambulante zorgversrekking in een privé praktijk .


15/03/2020 Gezien de ernst van de situatie, wordt ons gevraagd om het contact in medische kabinetten buiten het ziekenhuis en in ziekenhuizen te beperken, om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.


Wij adviseren u daarom om alle niet-urgente behandelingen uit te stellen en zoveel mogelijk problemen telefonisch of per e-mail op te lossen.


We raden u aan om alleen beschikbaar te blijven voor dringende problemen of noodzakelijke behandelingen.


Als een patiënt zich voor dringende dermatologische problemen op de consultatie meldt, moet er voor gezorgd worden om:

  • hem alleen op afspraak te ontvangen
  • geen twee patiënten in de wachtkamer plaats te laten nemen tenzij een afstand van 2 meter tussen twee patiënten kan worden aangehouden .
  • de raadpleging beperkt te houden tot het dringende probleem, om het contact zo kort mogelijk te houden.
  • de patiënt alleen te laten komen of vergezeld door maximum één persoon
  • een kind alleen te zien als hij zelf patiënt is. In geen geval mag een kind een volwassen patiënt vergezellen.

Wees voorzichtig

  • Zorg voor desinfectie van de door de patiënt aangetaste oppervlakken, voordat u de volgende patiënt verwelkomt
  • Ontvang geen patiënt met een verdachte luchtweginfectie
  • Draag  handschoenen
  • Verwijderen uit uw wachtkamer magazines en andere (prospectus)

Neem geen risico