Union professionnelle de Dermatologie

Dermanet.be
Gebruiksaanwijziging

Gebruiksvoorwaarden

De gegevens die dermanet.be op deze site ter beschikking stelt, zijn louter informatief en van algemene aard.

 

De gegevens die van derden afkomstig zijn, moeten als dusdanig beschouwd worden vermits dermanet.be zich ertoe beperkt ze ter beschikking te stellen.

 

De gegevens die afkomstig zijn van onze diensten moeten voor gebruik geverifieerd worden.
Dermanet.be kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die eventueel zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of van eender welke externe site waarnaar een link is gelegd.

 

Dermanet.be verbindt zich tot het naleven van alle wettelijke bepalingen inzake het aanwenden van de gegevens en meer bepaald tot het naleven van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voor meer informatie, contacteer info@dermanet.be.

 

Zoek een dermatoloog

Postcode

Uitgebreid zoeken

Leden

Paswoord vergeten ?