Dermanet
FR NL

 

Deze website werd verwezenlijkt door de 'Belgische Beroepsvereniging van Dermatologie en Venerologie (BBDV).

 

Deze website is verbonden met de site van haar partner, de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (KBVDV)

 

U kan er een 'patiëntenhoek' vinden, waarmee u gemakkelijk een dermatoloog in uw buurt kunt opzoeken (op voorwaarde dat hij/zij heeft ingestemd met de verspreiding van zijn/haar  contactgegevens), alsook informatie over belangrijke huidaandoeningen en links naar interessante websites.

 

Deze site bevat ook informatie waarvan de inhoud alleen is gereserveerd voor dermatologen die lid zijn van onze verenigingen.

 

Log in om toegang te krijgen (Lid ruimte rechts boven)

 

GDPR - AVG

In 10 stappen

 

Klik hier om meer te weten

SAVE THE DATE

Belgian Dermatology Days 2020 

"Diagnostics in dermatology"

12 et 13 mars 2020

The square Brussel

 

Ethiek & Economie 12/03/2020 ochtend (programma)

 

Register for the BDD

 

Word nu lid van

 

de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (KBVDV)

en

de Beroepsvereniging der Belgische Dermatologen en Venerologen (BBDV)

en

geniet van tal van voordelen.

 

Hier klikken

Nieuws

Gezondheidsgeletterdheid [12/01/2020]

Gezondheidsgeletterdheid

‘Gezondheidsgeletterdheid’ is het vermogen van een persoon om informatie over gezondheid te begrijpen, zodat hij zijn gezondheid en levenskwaliteit kan behouden of verbeteren. In België blijkt 30 tot 45% van de bevolking een problematisch niveau van gezondheidsgeletterdheid te hebben.

Vele landen namen al maatregelen om de gezondheidsgeletterdheid van hun inwoners te verbeteren. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kreeg de opdracht om hun actieplan te onderzoeken, om er lessen uit te kunnen trekken voor een eventueel Belgisch plan. Idealiter worden alle sectoren van de maatschappij (onderwijs, werkgelegenheid, enz.) mee in het bad getrokken, maar in de eerste plaats vooral toch de professionals en gezondheidsorganisaties. Vandaag is er al veel expertise aanwezig, maar de initiatieven worden best beter op elkaar afgestemd.

1 januari 2020: wat verandert er allemaal voor artsen? [02/01/2020]

1 januari 2020: wat verandert er allemaal voor artsen?
  • Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht met uitzonderingen.
  • Er zijn ook nieuwe honoraria.

Een nieuw akkoord met duidelijke BVAS-accenten [22/12/2019]

Een nieuw akkoord met duidelijke BVAS-accenten

Door de politieke instabiliteit is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen er één met een looptermijn van slechts één jaar. De BVAS is al bij al tevreden met het eindresultaat dat vannacht werd bekomen. “We hebben tot de finish onderhandeld. De meningsverschillen tussen de artsensyndicaten waren zo groot dat het tot drie uur in de ochtend heeft geduurd. Het resultaat is een pragmatisch compromis, dat zo billijk en rechtvaardig mogelijk is,” zegt voorzitter Dr. Philippe Devos.

Alle nieuws

Naar uw agenda

Data Evenement Plaats / Tijd
30/01; 26/03; 23/04 & 18/06/2020 Brusselse Sociëteit voor Dermatologie 2019-2020 CHU Saint-Pierre, Forum, Auditorium Bastenie,
vanaf 19u30

Dermatologie verenigingen

SRBDV
De Beroepsvereniging der Belgische Dermatologen en Venerologen bevordert de bekendheid van de specialiteit der dermato-venerologie en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden.

De KBVDV is een vereniging van dermatologen ter bevordering van de studie van de huid en haar vele ziekten. Zijn missie is: Maximum Skin Health for All!
BADO
BCD
BCEDG
BDG
BLG
BSPD

Meer informatie over de andere Belgische dermatologische verenigingen