Dermanet
FR NL

 

Deze website werd verwezenlijkt door de 'Belgische BeroepsVereniging van Dermatologie en Venerologie (BBVDV).

 

Deze website is verbonden met de site van haar partner, de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (KBVDV)

 

U kan er een 'patiëntenhoek' vinden, waarmee u gemakkelijk een dermatoloog in uw buurt kunt opzoeken (op voorwaarde dat hij/zij heeft ingestemd met de verspreiding van zijn/haar  contactgegevens), alsook informatie over belangrijke huidaandoeningen en links naar interessante websites.

 

Deze site bevat ook informatie waarvan de inhoud alleen is gereserveerd voor dermatologen die lid zijn van onze verenigingen.

 

Log in om toegang te krijgen (Lid ruimte rechts boven)

 

 CORONAVIRUS AAANBEVELINGEN VOOR DE CONSULTATIES BUITEN HET HOSPITAL update 01/05/2020

 

Word nu lid van

de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (KBVDV)

&

de Beroepsvereniging der Belgische Dermatologen en Venerologen (BBDV)

 

Hier klikken

 

ACCREDITERING

GOED NIEUWS

U mag uw dossier onvolledig indienen.

Lees verder

Nieuws

Artsen geven meer dan 3 miljoen telefonische adviezen tijdens de 1e fase van de COVID-19-crisis [04/07/2020]

Artsen geven meer dan 3 miljoen telefonische adviezen tijdens de 1e fase van de COVID-19-crisis

Continuïteit van de zorg voor de patiënt, vergoeding van de zorgberoepen, veiligheid voor iedereen: om tegemoet te komen aan de specifieke noden in het kader van de COVID-19-context heeft het RIZIV een reeks maatregelen genomen. Zo heeft het RIZIV een globaal mechanisme uitgewerkt dat verschillende zorgverleners toelaat om zorg te verlenen zonder fysiek contact met de patiënt en om die verstrekkingen ook aan te rekenen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. Op die manier kunnen de patiënten een financiële tegemoetkoming genieten.
Hierbij de eerste cijfers over het gebruik van zorg op afstand door artsen.

Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening [28/06/2020]

Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening

KCE Reports 328A (2020)

Op vraag van het RIZIV en CHU Namur ging het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na welk effect videoconsultaties hebben op de gezondheid van de patiënten met een chronische lichamelijke aandoening. Ook werd nagegaan hoe videoconsultaties worden gebruikt in Nederland en Frankrijk. Het KCE stelde vast dat er vandaag geen wetenschappelijk bewijs is voor een verschil tussen videoconsultaties en ‘normale’ consultaties inzake effect op de gezondheid van de patiënten. 

 

 

Teleconsultatie moet blijven maar dan wel aan hetzelfde tarief als gewone consultatie [25/06/2020]

Teleconsultatie moet blijven maar dan wel aan hetzelfde tarief als gewone consultatie

BVAS speelde een pioniersrol in het promoten van de tele- en videoconsultatie. Als eerste artsensyndicaat hebben we een voorstel ingediend in de RIZIV-overlegorganen, nog voor de uitbraak van het coronavirus. Nu er plannen zijn om de teleconsultatie ook na de coronacrisis te bestendigen, dringt BVAS aan op hetzelfde tarief en hetzelfde remgeld als voor een gewone consultatie.

Alle nieuws

Naar uw agenda

Data Evenement Plaats / Tijd

Dermatologie verenigingen

SRBDV
De Beroepsvereniging der Belgische Dermatologen en Venerologen bevordert de bekendheid van de specialiteit der dermato-venerologie en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden.

De KBVDV is een vereniging van dermatologen ter bevordering van de studie van de huid en haar vele ziekten. Zijn missie is: Maximum Skin Health for All!
BADO
BCD
BCEDG
BDG
BLG
BSPD

Meer informatie over de andere Belgische dermatologische verenigingen