Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

Nieuws

"Recip-e vzw nooit vragende partij tot migratie van de hosting naar Smals" (Marc Moens) [05/12/2021]

De Specialist ®

Dr. Marc Moens, voorzitter Recip-e vzw, reageert op het artikel “Wetsontwerp over databank gezondheidsgegevens verontrust. Reactie van Frank Robben” dat Numerikare en De Specialist op 29 november publiceerden. 

Pilootproject tele-expertise: dermatologisch advies op afstand [29/11/2021]

Pilootproject tele-expertise: dermatologisch advies op afstand

Met 2.000 uitgevoerde tele-expertises is onze doelstelling bereikt en eindigt dit pilootproject op 1 december 2021. We verwachten dat het evaluatierapport in maart 2022 klaar zal zijn.

 

Lees meer

Verplichting van het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers [15/11/2021]

Verplichting van het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 27 OKTOBER 2021(BS 12/11/2021) - Wet wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft, bl. 111837.

Deze treedt in werking, per sector, op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het eerste affichemodel voor de desbetreffende sector.

 

Alle nieuws