Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

Wie zijn we?

Wie zijn we?

De Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie (BBVDV) is een vereniging die conform is met de wettelijke regeling van de beroepsverenigingen (wet van 31 maart 1898).

Zij werd opgericht in 1948 en is erkend onder het nummer 6351.

 

De statuten van de beroepsvereniging, aangepast en op de bijzondere algemene vergaderingen van 2 september 2003 en 22 februari 2018 unaniem goedgekeurd,  verschenen in het Belgische Staatsblad op 12 september 2013 en op 2 mei 2018.

 

Onze opdracht

De Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie heeft tot doel de bekendheid van de specialiteit dermato-venerologie te bevorderen, de beroepsbelangen van haar leden te verdedigen en zich in te spannen voor de verbetering van de morele en materiële voorwaarden van de beroepsuitoefening en van het moreel en materieel welbehagen van haar leden.

Zij heeft ook tot doel de communicatie tussen de dermatologen onderling, en de communicatie met derden, te verbeteren.

De vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

 

De Raad van bestuur

De raad van bestuur werd op de algemene vergadering van 26 januari 2018 voor 4 jaren  verkozen en is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Dr. Béatrice De Donder
  • Ondervoorzitters: Dr. Johan Snauwaert en Dr. Alain Van Staey
  • Secretaris: Dr. Hugo Boonen
  • Penningmeester: Dr. Jean-Marie Octave
  • Verantwoordelijke sponsoring: Dr. Carine Nootens
  • Raadgevende leden: Dr. Bernard Bouffioux (waarnemer voor de KBVDV ), Dr. Jan Devos, Dr. Freddy Hamerlinck, Dr. Thomas Maselis,  Dr. Yora Mostmans, Dr. Koen Roegies et Dr. Mark Van Daele (waarnemer voor de KBVDV).