Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

Belgische dermatologische verenigingen

De andere Belgische dermatologische verenigingen zijn wetenschappelijke verenigingen die zich toespitsen ofwel op de volledige dermatologie, ofwel op een specifiek gebied van dermatologie, zoals allergologie, dermoscopie, lasers, oncologie, anatomopathologie of kindergeneeskunde. Ze hebben hun eigen status en elke dermatoloog die in België praktiseert, kan er lid van worden.

 

 

Logo Société Royale Belge de Dermatologie et Vénérologie

Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (KBVDV)

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (KBVDV) is een vereniging van dermatologen met als doelstelling de bevordering van de studie van de huid en haar vele ziekten.

Haar missie is: Maximum Skin Health for All!

BCD

Belgian Club of Dermatopathology (BCDP)

De Belgian Club of Dermatopathology (BCDP) is ontstaan in 2004 als een informele vereniging, met als doel het verbeteren van de dermatopathologie in België en het optimaliseren van de samenwerking tussen pathologen en dermatologen.

Contact

BADO

Belgian Association of Dermato-Oncology (BADO)

De Belgische Associatie van Dermato-Oncologie (BADO) is gesticht in 2012 ter bevordering van de multidisciplinaire aanpak van dermato-oncologie.

Contact

Belgian Society of Pediatric Dermatology (BSPD)

De Belgische Vereniging voor Pediatrische Dermatologie (BSPD) is een vereniging zonder winstoogmerk die in 1999 werd opgericht. De missie van de BSPD is het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs op gebied van de kinderdermatolog

Contact

BDG

Belgian Dermoscopy Group (BDG)

Het hoofddoel van de Belgian Dermoscopy Group BDG, opgericht in 2014, is het dichterbij brengen van de wereld van de dermoscopie en het toegankelijker maken van dermoscopie voor de dermatologen in de dagelijkse praktijk.

Contact

BLG

Belgian Laser Group (BLG)

De Belgian Laser Group BLG wil samenwerking, informatie en bijscholing bevorderen voor alle artsen die lasertechnologie gebruiken voor pathologische en esthetische doeleinden.

BCEDG

Belgian Contact and Environmental Dermatitis Group (BCEDG)

De Belgian Contact and Environmental Dermatitis Group BCEDG verenigt Belgische dermatologen met een specifieke interesse in contact dermatitis.

Hilde.lapeere@ugent.be

Herman.anne@hotmail.com

Home

Euromelanoma

Euromelanoma is een door dermatologen gestuurde campagne om het bewustzijn betreffende primaire en secundaire preventie van huidkanker bij de algemene bevolking te verhogen.