Dermanet
FR NL

Medicatie

Termijn afleveren /terugbetalen: verandering vanaf 1 november 2019

Datum van publicatie: 28/10/2019

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie

Samenwerking tussen zorgverleners en farmabedrijven voor het publiek toegankelijk

Datum van publicatie: 24/07/2017

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Datum van publicatie: 26/03/2015

Terugbetaling geneesmiddelen hoofdstuk IV en VIII + RIZIV-Webtoepassing

Datum van publicatie: 10/11/2019
Datum van publicatie: 07/07/2019

TOP 25 van de werkzame bestanddelen van de uitgaven in de ambulante sector

Datum van publicatie: 26/03/2016

Nieuwe QR-code op geneesmiddelen gaat in vanaf 9 februari 2019

Datum van publicatie: 04/02/2019

Wat is de termijn om een geneesmiddel af te leveren en terug te betalen? Verandering vanaf 1 november 2019

Datum van publicatie: 31/01/2020