Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

Nomenclatuur

U vindt hier de honoraria van toepassing op 1 januari 2021.

Inwendige geneeskundige prestaties  die door een dermatoloog kunnen uitgevoerd worden

Bewaartermijn van o.m. verslagen, documenten, tracés, grafieken, protocollen van radiografieën en van laboratoriumonderzoeken aangepast

Datum van publicatie: 07/02/2020

 Twee nieuwe prestaties voor telefonische advies 

Datum van publicatie: 09/04/2020

Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingen Art 15

Datum van publicatie: 11/01/2011