Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

Nieuw op deze site

Mondmaskerplicht behouden

Vandenbroucke wil mondmaskerplicht behouden bij dokter en apotheker

Orde bereidt nieuw advies telegeneeskunde voor dat kwaliteit beschermt

Telegeneeskunde zit in een stroomversnelling sinds het laatste advies van de Orde daarover.

Een nieuw advies is in voorbereiding, signaleerde vicevoorzitter van de Orde, Prof. dr. Michel Deneyer die de wetgever op zijn plichten wees en voluit pleitte voor kwaliteitsgeneeskunde, ook als het om telegeneeskunde gaat.

Daarom zal het Orde-advies acute pathologie hierbij onderscheiden van chronische pathologie.

Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering

Wet van 22.04.2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

Nieuwe muntstuk 2 euro

Muntstuk 2 euro ter ere van de zorgsector wordt concreet

Artsenhonoraria worden op 1 juni met 2% geïndexeerd

De in het akkoord artsen-ziekenfondsen voorziene indexering van de artsenhonoraria met 0,71% schiet ruimschoots tekort om de fel stijgende kosten voor personeel, materialen en energie op te vangen.

Daarom volgt op 1 juni 2022 een tussentijdse indexering met 2%.

Ontvangst van uw officiële documenten via eBox

Voortaan kan elk officieel document van de FOD Volksgezondheid via eBox naar de gezondheidszorgbeoefenaars worden verstuurd. Activeer uw eBox om hiervan gebruik te kunnen maken !!!

(Mededeling FOD gezondheid ter attentie van de gezondheidszorgbeoefenaars)

Grote meerderheid van BVAS-leden vindt ‘no shows’ storend tot erg storend

Een online enquête van BVAS leert dat vrijwel alle leden te maken krijgen met patiënten die zonder tijdig te annuleren niet opdagen op een afspraak. Maar liefst 86% ervaart die no shows als ‘storend’ tot ‘erg storend’ voor hun praktijkorganisatie.

Eén op drie rekent de patiënt een schadevergoeding aan.

Tweede booster

Vlaanderen biedt bewoners woonzorgcentra en 80-plussers tweede booster aan

Toestemming van de vertegenwoordiger van de patiënt voor het verstrekken van gezondheidszorg

De nationale raad wordt ondervraagd over de toestemming van de vertegenwoordiger van de patiënt voor het verstrekken van gezondheidszorg.

Steeds meer mensen komen niet opdagen voor medische afspraak (NSZ-enquête)

Het aantal patiënten dat niet komt opdagen voor een afspraak bij een vrij medisch beroep zonder op voorhand af te zeggen, blijft toenemen. Dat meldt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) donderdag op basis van een enquête bij 453 leden.

Vanaf 1 juli 2022 , moet u minstens één ander betaalmiddel voorzien dan cashbetalingen?

Vanaf 1 juli 2022 zullen alle ondernemingen, ook vrije beroepen, worden verplicht om naast de mogelijkheid om cash te betalen ook één alternatief betaalmiddel te voorzien.

TREMFYA®

Update formulieren aanvraag vanaf 01/01/2022

Deel index 2023 vroegtijdig toegekend voor zorgverleners

Voor alle zorgverstrekkers en ziekenhuizen bestaat er een discrepantie van een factor 10 tussen onze indexaanpassing en de oplopende inflatie/levensduurte in realiteit. Daar wordt nu voor een stuk een mouw aan gepast.

KYNTHEUM®

U vindt op onze website de nieuwe aanvraagformulieren voor terugbetaling vanaf 1 juli 2021.

België moet voor 98,5 miljoen euro aan Covid-materiaal vernietigen

De overheid heeft in april voor ongeveer 98,5 miljoen euro aan mondmaskers, testmateriaal en medicijnen moeten vernietigen omdat de vervaldatum overschreden was of de kwaliteit onvoldoende was.

KCE-rapport over zorg voor chronische patiënten

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt regelmatig een algemene "scorekaart" op over de prestaties van het Belgische gezondheidszorgsysteem. Vandaag publiceert het KCE een meer gerichte analyse over de zorg voor mensen die met een chronische ziekte leven.

Structurele hervorming van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen

De doelstelling van de hervorming is een nieuwe logica en structuur geven aan de huidige medische nomenclatuur. Drie teams ondersteunen de hervorming op  wetenschappelijke wijze: ze behoren tot de ULB, de UGent en Möbius. De duur van het project is geraamd op 4 jaar.
De hervorming wil ook naar internationale standaardisering evolueren.
U vindt op deze pagina de belangrijkste streefdoelen van de hervorming, de fasering van het project en nuttige documenten.

La fréquence des élections médicales est modifiée.

Tous les quatre ans, les médecins sont appelés à choisir l'organisation professionnelle qui les représentera dans les commissions et conseils de l'INAMI. Cependant, l'automne dernier, il a été décidé de changer la fréquence à 5 ans.

La loi modifiant la loi AMI a été publiée ce mardi 12 avril 2022 au Moniteur belge.

Les élections syndicales médicales auraient dû avoir lieu ce printemps, mais en raison de ce changement, les médecins ne pourront voter pour le syndicat de leur choix qu'au printemps 2023.

 

Pedro Facon op Riziv: wat staat artsen te wachten?

Op maandag 11 april, begint Pedro Facon officieel aan zijn eerste werkdag als adjunct-directeur-generaal van het Riziv. Maar wat kunnen artsen verwachten van zijn komst? Daarover gaf hij in de loop van zijn carrière al diverse malen zijn mening

Mijn Geneesmiddelen: beheer uw voorschriften in de mobiele app

Dankzij de eID heeft u al een tijdje geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift meer nodig om geneesmiddelen in de apotheek af te halen.
De app “mijn geneesmiddelen” staat u toe om dit met uw smartphone te doen. Je kan in de app ook je apothekersbezoek voorbereiden en je voorgeschreven geneesmiddelen reserveren bij de apotheek.

Burgerlijke aansprakelijkheid beroep

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep

MyRiziv 

Via de online webtoepassing MyRiziv kunt u uw contactgegevens, werkadressen en conventiegegevens aan het RIZIV meedelen.

Artsen-specialisten in opleiding : e-brochure nuttig tijdens de opleiding

De FOD Volksgezondheid heeft het initiatief genomen om alle informatie over de opleiding tot gespecialiseerde geneeskunde samen te brengen in een e-brochure. De e-brochure is nu beschikbaar!

Overlijdensbericht em. prof. dr. Hugo Degreef

Wij vernemen het overlijden, op 30 maart 2022, van em. prof. dr. Hugo Degreef, Hoogleraar Dermatologie aan de KU Leuven.

Artsen-specialisten in opleiding : e-brochure

e-brochure nuttig tijdens de opleiding

Overlijdensbericht Maxime DEVUYST

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden, op 23 maart 2022, van de heer Maxime DEVUYST, zoon van Jean en Béatrice Devuyst-De Donder.

Vlaanderen bepaalt voor het eerst subquota voor arts- en tandartsspecialisten.

De bevoegdheid over de contingentering van de gezondheidszorgberoepen werd met de zesde staatshervorming overgeheveld naar de gemeenschappen. Tot nog toe staat een federale planningscommissie in voor het bepalen van de quota over hoeveel artsen en tandartsen aan de opleidingen mogen beginnen.

Nu heeft de Vlaamse Planningscommissie voor het eerst subquota vastgelegd voor het aantal kandidaten voor de opleidingen arts-specialisten en tandarts-specialisten.

Vacature dermatoloog Amphia Ziekenhuis Breda

De vakgroep Dermatologie Amphia Ziekenhuis Breda zoekt ter versterking van haar team een gedreven dermatoloog

Indexproblemen: Bvas richt zich tot premier en vicepremiers (De Specialist®)

In een brief aan de premier, de vicepremiers en Jo De Cock, voorzitter van de medicomut, vraagt BVAS met aandrang een oplossing voor de indexering van de artsenhonoraria die in vergelijking met de gezondheidsindex ruimschoots tekort schiet.

Akkoord artsen-ziekenfondsen: alle cijfers per district en per specialiteit (De Specialist®)

Een grote meerderheid (87,52%) van de Belgische artsen houdt zich aan het nieuwste tariefakkoord 2022-2023, zeggen Riziv-cijfers. De cijfers zijn zo goed als stabiel in vergelijking met het vorige akkoord (86,45%).

Oekraïense vluchtelingen hebben toegang tot de ziekteverzekering

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich na registratie inschrijven bij een ziekenfonds. We willen hen de mogelijkheid garanderen om betaalbare zorg te krijgen. Bedankt aan de zorgverleners om op die inschrijving te wachten vooraleer ze de zorg factureren.

SunsiStick KA van Eau Thermale Avène

NIEUW ! SunsiStick KA van Eau Thermale Avène

Zonnebescherming in zakformaat voor de huid met risico op actinische keratose

Coronacommissaris Pedro Facon op weg naar topjob bij Riziv. De Specialist®

Afzwaaiend coronacommissaris Pedro Facon wordt wellicht de nummer twee van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (Riziv). Dat schrijft De Tijd. De opdracht van het coronacommissariaat loopt officieel tot 8 april. Nu de acute fase van de pandemie voorbij lijkt, is het niet de bedoeling dat het mandaat wordt verlengd.

Laatste herinnering: Akkoord 2022-2023 gepubliceerd

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2022-2023 is vandaag, 8 februari 2022, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het akkoord geldt voor een periode van twee jaar van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
U heeft vanaf vandaag 30 dagen (m.a.w. tot uiterlijk 10 maart 2022) de tijd om elektronisch via MyRiziv, de beveiligde online applicatie van het RIZIV, uw eventuele weigering om toe te treden of uw gedeeltelijke toetreding tot het nieuw akkoord bekend te maken bij het RIZIV.

Op vraag van BVAS zet het RIZIV twee fouten recht

Niet-geconventioneerde artsen hoeven zich dan toch niet aan de conventietarieven te houden als ze de derdebetalersregeling toepassen. We lieten ook een vergetelheid rechtzetten zodat artsen na het eerste jaar uit het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2022-2023 kunnen stappen. Twee belangrijke realisaties van het grootste artsensyndicaat.

Beleidvisie inzake wellwillenheidsattesten

De nationale raad van de Orde der Artsen bestudeerde in zijn vergadering van 19 februari 2022 het toenemend probleem van het foutief of vals opstellen van medische documenten. De aanleiding is het stijgend aantal klachten bij de provinciale raden over kwestieuze medische attesten en de recente undercoverreportage[1] waarin werd aangetoond dat een groot aantal artsen inging op de vraag naar welwillendheidsattesten.

Lidgeld 2022

Blijf/word lid van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (KBVDV) en de Beroepsvereniging der Belgische Dermatologen en Venerologen (BBVDV) en geniet tal van voordelen.

Algemene Statutaire Vergadering van de Belgische Beroepsvereniging voor Dermatologie en Venerologie 2022

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de Algemene Statutaire Vergadering van de Belgische Beroepsvereniging voor Dermatologie en Venerologie

Deze zal virtueel georganiseerd worden op Vrijdag 04 maart 2022 om 20u00

Derdebetalersregeling 2022

Derdebetalersregeling mogelijk voor alle geneeskundige verstrekkingen sinds 1 januari 2022

Geluidsopnames in de artsenpraktijk: wat is het juridisch kader?

Steeds meer patiënten willen het gesprek met hun arts opnemen. Mag dat? Professor Gezondheidsrecht Tom Goffin (UGent) en de Nederlandse artsenfederatie KNMG schetsen het juridisch kader en geven advies. “Artsen hoeven niet bang te zijn. Geluidsopnames kunnen de zorg ten goede komen.” Mediquality

Zoveel verloren artsen aan honoraria in 2020 (Riziv)

Een Riziv-rapport maakt de balans op van het totale bedrag honorariabedrag dat artsen niet ontvingen (door covid) in 2020: het gaat om niet minder dan 675,7 miljoen vergeleken met de jaarlijkse Riziv-prognoses in een normaal jaar. De Specialist®

Bedrog met beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen

  • Voorstellen gekregen om uw adresgegevens in te lassen in elektronische of traditionele beroepengidsen?
  • Onlangs een factuur gekregen met het voorstel de domeinnamen voor uw activiteit terug te kopen?
  • Bezoek gekregen van een ronselaar die u voorstelde reclame te maken in een regionaal blad?

Onderteken dan niets, betaal niets! Lees goed de kleine lettertjes en wees op uw hoede voor warrige informatie.
Als u twijfelt, onderteken dan niets!

THERAPEUTISCHE ELASTISCHE STEUNKOUSEN

Wijziging van het medisch voorschrift voor de aflevering van therapeutische elastische beenkousen en therapeutische elastische armkousen en handschoenen (bijlage 94) vanaf 1 maart 2022.

SKYRIZI® is nu verkrijgbaar als 150 mg

SKYRIZI® (voorgevulde pen en voorgevulde injectiespuit) is nu verkrijgbaar als 150 mg.

Wetsontwerp wijziging syndicale verkiezingen ingediend

Het wetsontwerp regelt de verkiezingen van de syndicaten met het oog op de vertegenwoordiging in de organen van het Riziv. De verkiezingen van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen liepen tot nu toe één keer om de vier jaar. Voortaan worden ze één keer om de vijf jaar georganiseerd. De volgende medische verkiezingen zullen dus plaatsvinden in 2023 en niet in 2022. (De Specialist®)

Vacature dermatoloog ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE – KORTRIJK

De dienst dermatologie zoekt ter versterking van zijn team een gedreven dermatoloog ((M/V)

'Stop met ons te diaboliseren'

Meer dan 9.000 artsen-specialisten hebben een klinische praktijk in een extramurale setting. Van hen is nergens sprake in de hervormingsplannen voor de ziekenhuisfinanciering. "We vragen het Riziv: stop met ons te diaboliseren! We kunnen complementair werken."

Voorschrift door de apotheker: overbodig, ondeontologisch en vooral gevaarlijk voor de patiënt

Behalve de vragen die "vaccinatie door de apotheker" in het wetsontwerp betreffende vaccinatie en toediening door apothekers oproept, stelt de BVAS vast dat deze tekst een concept introduceert dat vreemd is aan het onderwerp van deze wet. Dit concept is niet alleen ongewenst, het is vooral ondeontologisch en in de toekomst gevaarlijk voor de patiënt. Het gaat om het concept van "voorschrift door de apotheker".

Verstrekkingen op afstand door artsen

Verwacht voorjaar 2022: nieuw tijdelijk terugbetalingssysteem voor televerstrekkingen