Dermanet
FR NL

Nieuw op deze site

LIDGELD 2020

Ter memorie: Wenst u te genieten van het verlaagde lidgeld aan 200,00 EUR, dan dient u dit bedrag gestort te hebben vóór 31/01/2020.

Na 31/01/2020 wordt het bedrag verhoogd tot 250,00 EUR!

07/03/20 SNNDV Themadag Kinderdermatologie

Adres: Brabanthallen, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch

 

L-PRF in wondheling

Donderdag 5 maart 2020, vanaf 18.30
Leuven, Gasthuisberg, O&N2: aud. BMW4

30/01/20 Brusselse Sociëteit voor Dermatologie

Sint-Pietersziekenhuis, auditorium "BASTENIE"

14/02/20 Mondpathologie

Voor Dermatologen en NKO-artsen

Informatie en Inschrijving: www.mkacursus.com

21/01/20 Share your case UZ Gent

16u00: patiëntenronde
16u30: bespreking
grote vergaderzaal van UZ Gent, Dienst Dermatologie, Vijverpark, Ingang 52

25/01/2020 BSPD

Zaterdag 25/01/2020 9 tot 13 uur zaal Wolubilis te Sint-Lambrechts-Woluwe

In Memoriam

Met diepe droefheid melden we u het onverwachts plots overlijden van Dr Rares Adrian Ortopelea.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten.

 

Rouwbrief

Verplicht vanaf 01/01/ 2020

Het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen aan ambulante patiënten verplicht vanaf 1 januari 2020 met uitzonderingen

Gezondheidsgeletterdheid

‘Gezondheidsgeletterdheid’ is het vermogen van een persoon om informatie over gezondheid te begrijpen, zodat hij zijn gezondheid en levenskwaliteit kan behouden of verbeteren. In België blijkt 30 tot 45% van de bevolking een problematisch niveau van gezondheidsgeletterdheid te hebben.

Vele landen namen al maatregelen om de gezondheidsgeletterdheid van hun inwoners te verbeteren. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kreeg de opdracht om hun actieplan te onderzoeken, om er lessen uit te kunnen trekken voor een eventueel Belgisch plan. Idealiter worden alle sectoren van de maatschappij (onderwijs, werkgelegenheid, enz.) mee in het bad getrokken, maar in de eerste plaats vooral toch de professionals en gezondheidsorganisaties. Vandaag is er al veel expertise aanwezig, maar de initiatieven worden best beter op elkaar afgestemd.

Geneesmiddelenvoorschriftenboekjes

Sinds 1 november 2019 is de geldigheidsduur van het geneesmiddelenvoorschrift gewijzigd en bijgevolg ook het model van het ‘papieren’ voorschrift. Bovendien moet u sinds 1 januari 2020 de geneesmiddelen elektronisch voorschrijven (met uitzondering van enkele specifieke situaties).

Om de nieuwe modellen van het ‘papieren’ voorschrift te verkrijgen, kunt u een beroep doen op een professionele drukker of zelf uw gepersonaliseerde, voorgecodeerde voorschriften afdrukken via de webtoepassing MyRiziv.

12 maart 2020 9:00-12:30

Hier vindt u het programma en de link om u te registreren

OTEZLA®

Hier vindt u de nieuwe terugbetalinformulieren.

Honoraria vanaf 01/01/2020

U vindt hier de honoraria van toepassing op 1 januari 2020.

1 januari 2020: wat verandert er allemaal voor artsen?

  • Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht met uitzonderingen.
  • Er zijn ook nieuwe honoraria.

Een nieuw akkoord, wat nu?

Vorige week is men bij de Medicomut voor het komende jaar tot een nieuw akkoord gekomen. Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 eindigt op 31 december 2019. Het nieuwe akkoord zal vermoedelijk in februari in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Vanaf dan heeft u 30 dagen de tijd om u al dan niet elektronisch te deconventioneren

A Study to Test How Effective and Safe Different Doses of BI 655130 (Spesolimab) Are in Patients With a Moderate to Severe Form of the Skin Disease Palmoplantar Pustulosis

Brief Summary:

The primary objective is to provide dose-ranging data for 4 dose regimens of BI 655130 (Spesolimab) compared to placebo on the primary endpoint of percentage change from baseline in PPP ASI at Week 16. The target dose(s) will be estimated from the model by incorporating information on the minimum clinically relevant effect and accounting for safety.

Phase 2

Aflevering en terugbetaling van een geneesmiddel

Wat is de termijn om een geneesmiddel af te leveren en terug te betalen? Verandering vanaf 1 november 2019

FarmaStatus

Het FAGG lanceert FarmaStatus, de nieuwe online applicatie die informatie over de beschikbaarheid van geneesmiddelen verzamelt.

Wat is de termijn om een geneesmiddel af te leveren en terug te betalen? Verandering vanaf 1 november 2019

Tot 1 november 2019 kon een apotheker een voorgeschreven geneesmiddel onbeperkt in de tijd afleveren. De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalde het geneesmiddel echter maar terug tot het einde van de 3e maand die volgt op de voorschrijfdatum. Deze kleine hoofdbreker, zowel voor de voorschrijvers als voor de apotheker en de patiënt, is verdwenen : de termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, zijn nu op elkaar afgestemd en eenvoudiger. De termijn bedraagt standaard 3 maanden vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.
Hieronder vindt u de uitleg, een aantal voorbeelden, alsook een samenvatting in video-vorm die u toelaten om de nieuwe geldigheidsduur correct toe te passen.

De Specialist - Specialisten geven en nemen in nieuw akkoord

Al bij al toont de Bvas zich tevreden met wat ze uit de brand wist te slepen ‘omdat we  voor het derde jaar op rij een verhoging konden afdwingen van de honoraria (een budget van 8,59 miljard in 2020). ASGB/Kartel legt wat meer reserves aan de dag ‘omdat er amper enige onderhandelingsmarge was’, maar is positief wegens de verdere ‘herverdeling naar intellectuele prestaties’.

Een nieuw akkoord met duidelijke BVAS-accenten

Door de politieke instabiliteit is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen er één met een looptermijn van slechts één jaar. De BVAS is al bij al tevreden met het eindresultaat dat vannacht werd bekomen. “We hebben tot de finish onderhandeld. De meningsverschillen tussen de artsensyndicaten waren zo groot dat het tot drie uur in de ochtend heeft geduurd. Het resultaat is een pragmatisch compromis, dat zo billijk en rechtvaardig mogelijk is,” zegt voorzitter Dr. Philippe Devos.

e-Reputatie - Evaluatie van artsen op onlineplatforms

Advies betreffende de beoordeling van artsen op onlineplatforms.

2018

De TOP 25 van de werkzame bestanddelen vertegenwoordigen 35 % van de totale netto-uitgaven (dit zijn de uitgaven voor de verplichte ziekteverzekering) en 23 % van het behandelingsvolume (DDD2). Ter verduidelijking: er bestaan naast deze 25 werkzame bestanddelen nog 724 werkzame bestanddelen waarvoor er een tegemoetkoming is door de verplichte ziekteverzekering in de ambulante sector.

Debra Belgium nieuwsflash december 2019

U vindt hier de Debra Belgium nieuwsflash van december 2019

Stagemeesters vergoeding

Vergoeding voor niet-universitaire stagemeesters

SKILARENCE®

Hier vindt u de nieuwe formulieren van aanvraag die u vanaf 1 december 2019 moet gebruiken.

HUMIRA® Pso

Hier vindt u de nieuwe formulieren van aanvraag die u vanaf 1 december 2019 moet gebruiken.

BVAS verzet zich categoriek tegen systematisch substitutierecht voor apothekers

De BVAS is zich bewust van de groeiende tekorten aan geneesmiddelen maar spreekt zich categoriek uit tegen het toekennen van substitutierecht aan de apotheker voor geneesmiddelen die ontbreken in zijn apotheek.

KYNTHEUM®

U vindt op onze website de nieuwe aanvraagformulieren voor terugbetaling vanaf 1 december 2019.

LEO Pharma: Kyntheum® (brodalumab): nieuwe aanvraagformulieren voor terugbetaling vanaf 1 december 2019

Graag brengen wij u op de hoogte dat de aanvraagformulieren (bijlage A en B) voor de terugbetaling van Kyntheum® vanaf 1 december 2019 wijzigen.

KCE - Aanpak van SOA door de eerste lijn

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde een online tool voor het opsporen, behandelen en opvolgen van chlamydia, gonorroe, syfilis, HIV en hepatitis A, B en C. De tool werd samen met mensen van het terrein ontwikkeld en is bedoeld voor zorg- en hulpverleners van de eerste lijn (vooral huisartsen), om te gebruiken tijdens de consultatie. Hij kan gratis worden geraadpleegd via www.soa.kce.be

SKYRIZITM®

De firma AbbVie wenst u op de hoogte te brengen van de terugbetaling van SKYRIZITM® (risankizumab), een IL-23 antagonist voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor een systemische behandeling, vanaf 1 december 2019.

Bedragen afronden? Het surrealisme is alive and kicking (J. de Toeuf)

Vanaf 1 december 2019 dient u het totaalbedrag in uw praktijk af te ronden. De administraties die in goed geordende silo's werken, solferen u daarvoor een handleiding op volgens een bewonderenswaardige administratieve logica. Zadelen ze u daardoor op met complicaties in uw dagelijkse werk? Het zal hen worst wezen.

 

 

Wat is de termijn om een geneesmiddel af te leveren en terug te betalen? Verandering vanaf 1 november 2019. Enkele voorbeelden op de website van het RIZIV.

Als de voorschrijver een datum van uitgestelde aflevering bepaalt op het voorschrift, dan wijzigt dat niet de periode waarin de verzekering het geneesmiddel kan terugbetalen. De website van het RIZIV geeft concrete voorbeelden van de toepassing van de nieuwe regels.

Door de patiënt betaald bedrag afronden

Vanaf 1 december 2019 moeten zorgverleners, net als alle andere ‘ondernemers’, de bedragen afronden die hun patiënten contant betalen.
Deze verplichting geldt voor alle ondernemingen, zonder uitzondering.
Het doel is het gebruik van de kleine stukken van 1 en 2 cent, waarvan de aanmaak duur is, stapsgewijs af te bouwen.

Het FAGG neemt 5 360 pakketten of ruim 500 000 nagemaakte of illegale producten in beslag

 

In 2019 nam operatie Pangea een andere gedaante aan. Bij deze operatie lag de focus op informatieverzameling, analyse en communicatie. Voor de twaalfde operatie, die liep van juni 2018 tot juni 2019, verzamelde het FAGG de nodige gegevens. Pangea wordt gecoördineerd door INTERPOL en richt zich specifiek op nagemaakte en illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen onderscheppen.

Terugbetaling van SKYRIZITM (risankizumab) vanaf 1 december 2019

De firma AbbVie wenst u op de hoogte te brengen van de terugbetaling van SKYRIZITM (risankizumab), een IL-23 antagonist voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor een systemische behandeling, vanaf 1 december 2019.

De begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2020

Landingspagina website RIZIV

 

Op 22 november 2019 is de begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging (ziekteverzekering) vastgesteld voor 2020. De Algemene raad van onze Dienst voor geneeskundige verzorging had geen goedkeuring gegeven aan het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité en daarom kreeg de Ministerraad de taak om de begroting vast te stellen. Hoeveel bedraagt de begroting en wat zijn de kernpunten ervan?

Vacature dermatoloog in Mechelen (Muizen)

Dr. Hellinckx (dermatologe) en dr. Jennes (vaatchirurge) zijn op zoek naar gemotiveerde collega’s om samen te werken in de praktijk te Muizen (deelgemeente Mechelen). Naast behandeling van de klassieke pathologieën bieden wij een breed gamma van esthetische behandelingen aan.

Illegale/nagemaakte producten

Belgische douane en FAGG nemen illegale of nagemaakte producten in beslag

BVAS voorzichtig positief over begrotingsvoorstel minister De Block

Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Nadat het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité in oktober werd weggestemd voelden de artsen zich totaal miskend. Nu komt minister De Block met een eigen voorstel dat de wettelijke groeinorm van 1,5% respecteert en de artsen hun volledige indexmassa garandeert. De BVAS reageert tevreden op deze demarche van Maggie De Block.