Dermanet
FR NL

Nieuw op deze site

9-10/10/2020 Onychology Course

VIRTUAL Session  October 9-10, 2020

Hoofdstuk IV - Farmaceutische specialiteiten - "papieren" machtiging

De "papieren" machtiging afgeleverd aan de patiënt door zijn/haar ziekenfonds heeft geen wettelijke waarde. De databank "MyCareNet" is de authentieke bron voor de machtigingen tot terugbetaling voor Hoofdstuk IV.

Geldigheid van e-voorschriften

Wat verandert er op 1 oktober 2020 ?

Brusselse Sociëteit voor Dermatologie

Vergaderingen 2020-2021 Virtuele vergaderingen tot eind 2020

Betwistingen vergoedingen 2019 stagemeesters

Het Riziv stelde vast dat heel wat betwistingen over de vergoedingen voor stagemeesters 2019 slaan op goedgekeurde stageplannen die niet bijgewerkt waren. In overleg met het kabinet van Maggie De Block is beslist om deze gegevens pas op 1 december 2020 als definitief te beschouwen.

AKLIEF®: nieuw innovatief, topisch retinoïd

Galderma stelt u met gepaste trots een nieuw innovatief, topisch retinoïd voor: AKLIEF®.

Alopexy® 5% 1x60 ml nieuwe formule

Alopexy® 5% 1x60 ml nieuwe formule is vanaf heden beschikbaar op de markt. De nieuwe formule bevat 50% minder propyleenglycol, waardoor deze minder vettig aanvoelt.

Alopexy® 5% 3x60ml nieuwe formule was al beschikbaar op de markt.

Seizoensgebonden griep vaccinatie

Advies van de gezondsheidraad nr. 9581 :Vaccinatie tegen seizoensgebonden griepWinterseizoen 2020-2021 in het kader van COVID-19

31/10/2020 EADV Nurse Day Virtual

A Collaborative Educational Day dedicated to Nurses and Dermatologists

‘Tracing against corona’

‘Tracing against corona’ (*), een initiatief van het Interfederaal Comité Tracing en Testing Covid-19, is een echte aanrader. Deze handige website bundelt alle informatie die je nodig hebt over de procedures en strategie bij het testen en opsporen van besmette patiënten.

(*) Klik hier voor de website: https://www.corona-tracking.info/

14/11/2020 7th Brussels Dermato-Esthetic Symposium

14 November 2020 at the Bowling Stones Wemmel.

 

RIZIV - Pilootproject tele-expertise: dermatologisch advies op afstand

Er start een pilootproject waarbij een nieuwe methode van tele-expertise wordt ontwikkeld en geëvalueerd. Hierbij kan een huisarts een advies op afstand vragen aan een dermatoloog over een klinische vraag die zich stelt in de huisartsenpraktijk

Stand van zaken

AANVULLENDE MAATREGELEN TER VERSTERKING VAN DE TWEELEDIGE STRATEGIE TER BESTRIJDING VAN DE HEROPLEVING VAN HET CORONAVIRUS De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is vandaag bijeengekomen gelet op de evolutie van de epidemiologische situatie, die zoals altijd permanent wordt opgevolgd. Op basis van de nieuwe gezondheidsinformatie werd afgelopen weekend een nieuw rapport gevraagd aan Celeval. Op basis van dit rapport werd beslist om de tweeledige strategie – nationaal en lokaal – die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.

Meldingsplicht door de arts

Meldingsplicht door de arts bij terugkeer van een patiënt uit een rode zone

De coronacrisis is niet het moment om te experimenteren met ons gezondheidszorgsysteem

In een open brief aan de voorzitters van de politieke partijen roept BVAS op om voorzichtig om te springen met ons Belgisch gezondheidszorgsysteem. De coronacrisis is niet het moment om te experimenteren met de fundamentele structuren van dit zeer waardevolle systeem dat elke dag opnieuw zijn kwaliteiten bewijst. Lees de integrale open brief van de BVAS.

11/09/2020 7th ABC of Pediatric Dermatology

The 7th ABC of Pediatric Dermatology on Friday 11th September 2020 is canceled.

Contracten en vennootschappen Leidraad

De Mutualiteiten omzeilen de Staat in de Algemene Raad van het RIZIV

De mutualiteiten zijn sociale privé ondernemingen die tot taak hebben de voor de gezondheidszorg ter beschikking te stellen middelen gemeenschappelijk te verdelen en ervoor te zorgen dat deze middelen correct worden gebruikt.  Wanneer een lid een fout in zijn zorgfactuur vaststelt of de mutualiteit een afwijking constateert, dan ondersteunt zij de patiënt in een klachtenprocedure bij de overheid.

Wanneer correcte verdeling van het aantal artsen in België?

De contingentering moet behouden worden. De adviezen van de Planningscommissie moeten door de Gemeenschappen geïmplementeerd worden, inclusief de afbouw van het overtal in Franstalig België, de zogeheten “lissage”. De specialismen met een tekort moeten prioritair behandeld worden. Nu, eindelijk.

DUPIXENT®

U vindt de aanvraagformulieren voor terugbetaling op de website.

Mustela® – Nieuw gamma BIO-gecertificeerd

De Laboratoires Expanscience, met hun merk Mustela®, hebben een nieuw gamma BIO-gecertificeerd gelanceerd.

Terugbetaling

Verfrissing: vergoeding van magistrale bereidingen Terugbetaling van magistrale bereidingen wordt geregeld via koninklijk besluit waarbij gewerkt wordt met ‘positieve lijsten’. Dit betekent dat grondstoffen die op deze lijsten voorkomen terugbetaald zijn (al dan niet onder specifieke voorwaarden). Alle grondstoffen die niet op deze lijsten voorkomen zijn niet terugbetaald.

Artsen geven meer dan 3 miljoen telefonische adviezen tijdens de 1e fase van de COVID-19-crisis

Continuïteit van de zorg voor de patiënt, vergoeding van de zorgberoepen, veiligheid voor iedereen: om tegemoet te komen aan de specifieke noden in het kader van de COVID-19-context heeft het RIZIV een reeks maatregelen genomen. Zo heeft het RIZIV een globaal mechanisme uitgewerkt dat verschillende zorgverleners toelaat om zorg te verlenen zonder fysiek contact met de patiënt en om die verstrekkingen ook aan te rekenen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. Op die manier kunnen de patiënten een financiële tegemoetkoming genieten.
Hierbij de eerste cijfers over het gebruik van zorg op afstand door artsen.

Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening

KCE Reports 328A (2020)

Op vraag van het RIZIV en CHU Namur ging het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na welk effect videoconsultaties hebben op de gezondheid van de patiënten met een chronische lichamelijke aandoening. Ook werd nagegaan hoe videoconsultaties worden gebruikt in Nederland en Frankrijk. Het KCE stelde vast dat er vandaag geen wetenschappelijk bewijs is voor een verschil tussen videoconsultaties en ‘normale’ consultaties inzake effect op de gezondheid van de patiënten. 

 

 

Teleconsultatie moet blijven maar dan wel aan hetzelfde tarief als gewone consultatie

BVAS speelde een pioniersrol in het promoten van de tele- en videoconsultatie. Als eerste artsensyndicaat hebben we een voorstel ingediend in de RIZIV-overlegorganen, nog voor de uitbraak van het coronavirus. Nu er plannen zijn om de teleconsultatie ook na de coronacrisis te bestendigen, dringt BVAS aan op hetzelfde tarief en hetzelfde remgeld als voor een gewone consultatie.

Alopexy ® 5% nieuwe formule 3x60ml

Alopexy ® 5% 3x60ml nieuwe formule is beschikbaar op de markt.

De nieuwe formule bevat 50% minder propyleenglycol, waardoor deze minder vettig aanvoelt.

 

COVID-19 en hitte

Aanbevelingen

Gevalsdefinitie, testing, procedures

De procedures worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bevoegde autoriteiten en kunnen regelmatig worden aangepast in functie van de evolutie van de epidemie, de nieuwe wetenschappelijke kennis en de beschikbare middelen. De richtlijnen in deze procedures dienen zo veel mogelijk uitgevoerd te worden, rekening houdend met lokale beperkingen. Hier vindt u de laatste aanpassingen van de procedures: - Procedure voor patiënt met verdenking van COVID-19 infectie: - Veelgestelde vragen rond contact tracing - Procedure met de maatregelen voor contacten - Procedure voor ziekenhuizen voor aanpak van een patiënt met mogelijk/bevestigde COVID-19

Fact sheet

Een update van de fact sheet werd gepubliceerd op 14 juni en bevat nieuwe informatie rond CoVID-19 bij kinderen en zwangere vrouwen, rond transmissie van SARS-CoV-2, ventilatie, serologie enz. Er zijn ook nieuwe rubrieken rond silent hypoxia en genetica. De wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd in de tekst.

Videoconsultaties - KCE

KCE Reports 328A (2020) : Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening

Tarief

Teleconsultatie moet blijven maar dan wel aan hetzelfde tarief als gewone consultatie. (BVAS)

Steunmaatregelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bevindt uw praktijk zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de Brusselse steunmaatregelen. 1. Compensatiepremie 2. Crisis-overbruggingsrecht 3. Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen 4. Forfaitaire Covid-premie en financiering voor beschermingsmateriaal

Steunmaatregelen in Vlaanderen

Meer informatie over steunmaatregelen voor zelfstandigen

Tele-LOK’s

Toegestaan tot eind 2020

ACCREDITERING, tele-LOK’s toegestaan tot eind 2020

Tot het einde van het jaar is het toegestaan dat een LOK onder de vorm van een tele-vergadering georganiseerd wordt. Dat besliste de accrediteringsstuurgroep, die ook de periode van overmacht door de coronapandemie heeft verlengd tot eind juni.  En het voorstel van BVAS om alle geaccrediteerde artsen 5 credit points toe te kennen is nu definitief aanvaard.

COVID-19: strategische voorraad voor de ambulante zorg

In het kader van de exit strategie en ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe COVID-uitbraak heeft de Taskforce Persoonlijk Beschermingsmateriaal besloten een strategische voorraad van persoonlijk beschermingsmateriaal te voorzien voor bepaalde zorgverleners in de eerste lijn.

 

De zorgverleners kunnen dus gebruik maken van deze voorraad maar dienen deze zelf op peil te houden zodat ze hier beroep op kunnen doen bij een tweede golf of nieuwe uitbraak.

 

 

Forfaitaire Covid-premie en financiering voor beschermingsmateriaal besproken bij het RIZIV

Forfaitaire Covid-premie en financiering voor beschermingsmateriaal besproken bij het  Verzekeringscomité maandag 15 juni

BVAS tijdens de coronacrisis

Met de uitbraak van het COVID-19-virus zijn er op zeer korte termijn verschillende ingrijpende maatregelen genomen.

Artsen in opleiding - Stageperiodes

Koninklijk besluit nr. 29 van 05/06/2020 met het oog op assimilatie van onvoorziene stageperiodes van artsen in opleiding  genomen

Fonds medische ongevallen

09/06/2020 Het Fonds voor de medische ongevallen herneemt medische expertisezittingen Door de strikte COVID-19-maatregelen organiseerde het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) tijdelijk geen medische expertisezittingen. Aangezien de maatregelen versoepeld zijn, is dat vanaf nu wel weer het geval. Er zijn wel nog veiligheidsmaatregelen voor de deelnemers.

CUTALGAN verfrissende, ultra-kalmerende spray

De dermatologische laboratoria van A-DERMA lanceerden een nieuwe verfrissende, ultra-kalmerende spray voor de onaangename huidsensaties.

 

 

MyRiziv 

Via de online webtoepassing MyRiziv kunt u uw contactgegevens, werkadressen en conventiegegevens aan het RIZIV meedelen.

Zelfstandigen

Arbeidsongeschiktheid - Ouderschapsverlof - Steunmaatregelen