Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

Het beroep van dermatoloog

Informatie  – 12/05/2021
Het beroep van dermatoloog

De dermatoloog is de geneesheer-specialist die ALLE ziekten van de huid, van zijn adnexen (haren en nagels) en van de slijmvliezen (van de mond en van de uitwendige geslachtsorganen) behandelt.

De dermatoloog is ook veneroloog. Hij behandelt dus eveneens de seksueel overdraagbare aandoeningen.

Deze website is ontwikkeld door de Beroepsvereniging van de Belgische Dermatologen en Venerologen et de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dermatologie en Venerologie.

De dermatologie bevat eveneens de dermatologische heelkunde en de invasieve medische esthetica.

De dermatoloog is dus een arts, die niet alleen een zeer brede medische specialiteit beoefent, ten gevolge van het grote aantal ziekten dat zich ter hoogte van de huid kan voordoen, maar ook een heelkundige specialiteit, die hem toelaat om curatief, preventief of esthetisch tussen te komen, in de eerste plaats ter behandeling van de goedaardige en kwaadaardige tumoren.

Hij is eveneens de specialist van de, voornamelijk niet heelkundige, invasieve medische esthetiek (peelings, rimpelbehandeling door inspuiting van botulinetoxine of van andere opvulmiddelen, lasers...).

Men wordt in België dermatoloog-veneroloog na een opleiding van minstens 11 jaar: 6 universitaire jaren om de wettelijke titel van arts te bekomen, en 5 specifieke opleidingsjaren teneinde, van de Federale overheidsinstelling Volksgezondheid, de erkenning in de dermatologie-venerologie te bekomen.

 

We tellen in België 800 actieve dermatologen, met een pariteit in de twee taalgemeenschappen. Deze staan in voor ongeveer 2.500.000 consultaties op jaarbasis.

Na meerdere jaren te hebben gewerkt in een universitair ziekenhuiscentrum, oefenen de meeste dermatologen een zelfstandige activiteit uit, meerdere onder hen hebben echter een gemengde beroepsactiviteit (privaat en ziekenhuis). Een minderheid van de dermatologen hebben een hoofdzakelijke ziekenhuisactiviteit, vnl. in universitaire hospitalen.


De dermatologen hebben, net zoals de andere artsen-specialisten en de algemeen geneeskundigen, de deontologische plicht zich continu bij te scholen, teneinde hun kennis en hun praktische vaardigheden, die continu evolueren, bij te schaven.
De Belgische dermatologen hebben talrijke mogelijkheden van continue navorming om zich bij te scholen (Belgische en internationale congressen, locoregionale seminaries, gespecialiseerde tijdschriften, ...)

Hoewel ALLE dermatologen ALLE bevoegdheden hebben om ALLE huidziekten te behandelen, hebben enkele hiervan specifieke bekwaamheden ontwikkeld in sommige domeinen en/of sommige technieken, die hen in het bijzonder interesseren.

Deze bijzondere competenties zijn, in de mate van het mogelijke, in onze database, weergegeven voor elke dermatoloog en op te zoeken in de rubriek "zoek een dermatoloog" (gespecialiseerd in...).