Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

BVAS tijdens de coronacrisis

Met de uitbraak van het COVID-19-virus zijn er op zeer korte termijn verschillende ingrijpende maatregelen genomen.

Datum van publicatie: 15/06/2020

Alle ogen richten zich naar de artsen en het zorgpersoneel om deze crisis het hoofd te kunnen bieden, maar de geldende regelgeving is niet voorzien op een pandemie. 

 

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) speelt een belangrijke rol om deze regelgeving bij te sturen én om u als arts daarin te verdedigen. We hebben continu overlegd en onderhandeld met zowel de federale en regionale regeringen, met het RIZIV en Volksgezondheid. Dankzij onze vertegenwoordiging op alle beleidsniveaus kunnen artsen in hun verschillende hoedanigheden – als zelfstandige of loontrekkende, als werkgever of nog in een ander statuut - op verschillende maatregelen rekenen.

 

U vindt hier een overzicht.

 

Maak uw keuze:

 

Administratieve-realisaties

Financiële-realisaties

Medische-realisaties