Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie
Elektronische voorschriften mogelijk zonder EMD dankzij de toekomstige toepassing “PARIS”

Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD), stelt het RIZIV u, vóór het einde van 2017, gratis een toepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

[22/10/2017]

Extra mogelijkheden pensioenopbouw zelfstandigen

Er komt een bijkomend systeem voor zelfstandigen om het pensioen op te bouwen.

[21/10/2017]

BVAS-persbericht: Patiëntengegevens te grabbel gooien is onaanvaardbaar

De BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) veroordeelt scherp de praktijken van QuintilesIMS. Deze Amerikaanse multinational sluit contracten af met ziekenhuizen om medische gegevens aan ‘derden’ - lees de farma-industrie - te verkopen. Er zijn geen garanties voor de privacy van de patiënten. De BVAS raadt artsen en de medische raden in de ziekenhuizen daarom aan om de ziekenhuisdirecties te overtuigen niet met QuintilesIMS in zee te gaan.(06/10/2017)

[17/10/2017]

Voorstel begrotingsdoelstelling: "Een bijkomende inspanning van 6 miljoen euro wordt van de artsen verwacht"

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft  maandag 02/10/2017 een voorstel goedgekeurd over de verdeling van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) voor 2018. De begrotingsdoelstelling voor 2018 bedraagt 25,450 miljard EUR.

[02/10/2017]

Maggie De Block aan de tand gevoeld over het elektronisch voorschrift

Het elektronische voorschrift is uiteindelijk een must, maar men moet ondertussen wel rekening houden met de werkelijkheid, zoals het tekort aan huisartsen in bepaalde streken. De lancering van de software staat toch niet haaks op een verlenging van het gebruik – idealiter tot in 2021 – van het papieren voorschrift voor oudere artsen? Lees hierna het debat in de Commissie Volksgezondheid dinsdag 26/09/17.

[01/10/2017]

Mycareer.be geeft zicht op uw loopbaanverleden

Op 29 augustus jl. hebben de ministers Kris Peeters en Maggie De Block de loopbaantoepassing mycareer.be voorgesteld. Die geeft burgers een volledig overzicht van hun loopbaan. 

[01/09/2017]

Belangrijke deadlines en reminders

Met het einde van de zomervakantie in het verschiet herinneren we u graag aan enkele belangrijke zaken: Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken: pilootproject, sociaal statuut 2017, accreditering voor pas erkende artsen.

[01/09/2017]

Belangrijke deadlines en reminders

Met het einde van de zomervakantie in het verschiet herinneren we u graag aan enkele belangrijke zaken: Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken: pilootproject, sociaal statuut 2017, accreditering voor pas erkende artsen.

[01/09/2017]

Bvas woedend over jongste Ordinaal advies

"Onbegrijpelijk. Ongevraagd. Onterecht. Buiten alle proporties. Buiten haar bevoegdheid." De Bvas reageert zeer virulent op het jongste advies van de Orde der Artsen ). "Wie heeft om welke reden dit merkwaardig en nestbevuilend advies geproduceerd?", vraagt Bvas-voorzitter dokter Moens zich af.

[30/07/2017]

Elektronische voorschriften mogelijk zonder EMD dankzij de toekomstige webtoepassing “PARIS”

In 2018 zal het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen zich veralgemenen.
Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stelt het RIZIV u voor het einde van 2017 gratis een webtoepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS »

[23/07/2017]

Hacker steelt gegevens van half miljoen patiënten

Een hacker is erin geslaagd de website 'Digitale Wachtkamer' te kraken en heeft op die manier paswoorden, e-mailadressen en telefoonnummers van een half miljoen Belgische patiënten kunnen bemachtige. Dat meldt VTM NIEUWS dinsdagavond

[23/07/2017]

Gebruik van de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp vanaf 1 januari 2017.

HERHALING: Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt, loopt immers af op 31 december 2016. Er is echter een tolerantieperiode van 6 maanden (tot 30 juni 2017) voorzien. Dit betekent dat het ziekenfonds voor de getuigschriften die tijdens die periode zijn opgesteld, de patiënt zal uitbetalen ook al heeft de zorgverlener een oud model gebruikt.

[01/07/2017]

18 vragen over uw pensioen: minister Bacquelaine antwoordt

Deze week zat minister Bacquelaine vooraan in het nieuws met zijn plannen over het (deeltijds) pensioen. Net nu voelde De Specialist hem aan de tand in het bijzijn van een kritisch artsenpubliek.

[01/07/2017]

Nieuwe app 112 BE bij noodsituaties

De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren in een noodgeval of voor dringend hulp van brandweer, ambulance en/of politie in België. De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een aantal voordelen met zich mee. Je kan bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes…

[01/07/2017]

Aanbevelingen over het gebruik van kunstmatige bronnen van UV-straling in België

In this scientific advisory report on public health policy (nr 9216 juni 2017) the Superior Health Council of Belgium (HGR) provides recommendations for the Belgian population on the exposure to artificial UV radiation (sunbeds)

[26/06/2017]

RIZIV : Getuigschriften voor verstrekte hulp op + beveiligde manier bestellen

Zorgverleners bestellen hun nieuwe getuigschriften en overeenstemmingsstroken bij Medattest. Die documenten komen soms in verkeerde handen terecht. Fraudeurs gebruiken ze dan om  fictieve verstrekkingen ten onrechte aan te rekenen aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Sinds 8 mei 2017 nemen we dan ook maatregelen tegen dergelijke fraude.

[10/05/2017]