Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie
Een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen, wat nu?
Een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen, wat nu?

Vorige week is men bij de Medicomut voor het komende jaar tot een nieuw akkoord gekomen. Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 eindigt op 31 december 2020.

[28/12/2020]

Exclusieve nieuwjaarsboodschap Frank Vandenbroucke aan alle gezondheidszorgbeoefenaars

Vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) kwam speciaal langs om u zijn nieuwjaarsboodschap over te maken.

[27/12/2020]

BVAS drukt stempel op nieuw akkoord
BVAS drukt stempel op nieuw akkoord

Woensdagavond sloten artsen en ziekenfondsen een nieuw akkoord voor één jaar. BVAS is tevreden met het eindresultaat. Heel wat van onze voorstellen vonden hun weg naar het akkoord. 

[20/12/2020]

ASO's krijgen 250 euro extra
ASO's krijgen 250 euro extra

Alle artsen-specialisten in opleiding krijgen een premie van 250 euro per maand ongeacht of ze hebben deelgenomen aan de COVID-19-activiteiten in de periode van maart tot juni 2020.

[06/12/2020]

BVAS vraagt dat minister Vandenbroucke zich burgerlijke partij stelt in alle dossiers van geweld tegen artsen
BVAS vraagt dat minister Vandenbroucke zich burgerlijke partij stelt in alle dossiers van geweld tegen artsen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kondigde recent aan dat ze zich burgerlijke partij zal stellen in alle dossiers van geweld tegen de politie. Naar aanleiding van de trieste, vijfde verjaardag van de moord op dr. Patrik Roelandt, roept BVAS minister Frank Vandenbroucke op om hetzelfde te doen bij geweld tegen artsen.

[06/12/2020]

Ziekenhuizen mogen klassieke opnames en daghospitalisaties zonder intensieve zorg heropstarten
Ziekenhuizen mogen klassieke opnames en daghospitalisaties zonder intensieve zorg heropstarten

Mits er voldoende personeel beschikbaar is en na afstemming met de artsen-specialisten mogen de ziekenhuizen klassieke hospitalisaties en daghospitaalactiviteiten die geen gebruik maken van intensieve zorgen heropstarten. Dat staat in een nieuwe omzendbrief van het ‘Hospital & Transport Surge Capacity’ Comité. Het HTSC heeft onmiddellijk gehoor gegeven aan de open brief die BVAS donderdag naar minister Frank Vandenbroucke en coronacommissaris Pedro Facon verstuurde.

[29/11/2020]

COVID-19 - Kaap van half miljoen coronabesmettingen overschreden
COVID-19 - Kaap van half miljoen coronabesmettingen overschreden

Meer dan een half miljoen mensen in ons land hebben reeds positief getest op het coronavirus, zo blijkt maandag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het virus maakte in ons land intussen ook reeds meer dan 13.000 dodelijke slachtoffers.

[09/11/2020]

Nood aan een efficiënte aanpak onder leiding van de hoofdarts
Nood aan een efficiënte aanpak onder leiding van de hoofdarts

Nood aan een efficiënte aanpak onder leiding van de hoofdarts om in een ziekenhuis de dreigende schaarste aan middelen door de COVID-19-pandemie op te vangen.

Dit advies is uitgebracht op een ogenblik dat de coronacijfers een hoogtepunt bereiken zodat de capaciteit aan ziekenhuisbedden onder druk komt te staan en er schaarste dreigt zowel aan mankracht als aan ondersteunende middelen. Hierdoor dreigen patiënten die ernstig ziek zijn en dringende zorg nodig hebben aan een kwaliteitsvolle dienstverlening te ontlopen.

 

[02/11/2020]

Artsen mogen reguliere zorg blijven aanbieden
Artsen mogen reguliere zorg blijven aanbieden

Vrijdag maakte het Overlegcomité nieuwe, strengere maatregelen bekend in de strijd tegen Covid-19. BVAS is tevreden dat artsen binnen en buiten het ziekenhuis reguliere zorg aan hun patiënten kunnen blijven aanbieden. In tegenstelling tot de eerste lockdown eerder dit jaar mogen ze nu dus ook patiënten met niet-dringende zorgvragen op consultatie blijven ontvangen.

[01/11/2020]

Dit jaar moeten de artsen geen accrediteringspunten meer behalen!
Dit jaar moeten de artsen  geen accrediteringspunten meer behalen!

De vraag van BVAS om de accreditering ‘on hold’ te zetten is niet in dovemansoren gevallen. Als alles goed gaat, zal de accrediteringsstuurgroep (waarvan onze voorzitster, Béatrice De Donder, lid is) alle geaccrediteerde artsen tot einde 2020 automatisch de nodige ‘credit points’ toekennen voor LOK’s, gewone navorming en navormingseenheden ‘ethiek en economie’. De stuurgroep begrijpt maar al te goed dat artsen in volle COVID-crisis andere zorgen aan hun hoofd hebben, en vraagt dan geen bewijs meer van fysieke of digitale bijscholing.

[25/10/2020]

COVID-19: Huidkanker onder de radar door corona, dermatologen dringen aan op meer zelfonderzoek
COVID-19: Huidkanker onder de radar door corona, dermatologen dringen aan op meer zelfonderzoek

Euromelanoma, een organisatie van vrijwillige dermatologen, spoort de bevolking aan om meer zelfonderzoek te doen en meer aandacht te besteden aan verdachte huidvlekjes.

[22/10/2020]

Waarom BVAS zich onthield bij de stemming over het begrotingsvoorstel in het Verzekeringscomité
Waarom BVAS zich onthield bij de stemming over het begrotingsvoorstel in het Verzekeringscomité

Bij de stemming over het begrotingsvoorstel 2021 gisteren in het Verzekeringscomité van het RIZIV hebben de vertegenwoordigers van de BVAS zich onthouden. BVAS wilde uitsluitend stemmen over de begrotingsdoelstelling op zich, niet over de beleidsnota van de mutualiteiten die mee ter stemming werd voorgelegd. Zo’n ‘politieke’ nota valt volgens BVAS buiten de wettelijke opdracht inzake de begroting van het Verzekeringscomité. Het Verzekeringscomité moet een globaal budgetvoorstel vaststellen met een verdeling in partiële begrotingsdoelstellingen. 

[18/10/2020]

BVAS vraagt om accreditering tijdelijk ‘on hold’ te zetten
BVAS vraagt om accreditering tijdelijk ‘on hold’ te zetten

BVAS stelt vast dat een hele reeks tele-congressen en -seminars waarvoor accreditering werd aangevraagd uiteindelijk niet kan doorgaan.

[16/10/2020]

BVAS: Herbekijk ons digitaal colloquium over ziekenhuisvoorschotten
BVAS: Herbekijk ons digitaal colloquium over ziekenhuisvoorschotten

Het digitaal colloquium ‘Twee miljard voorschot voor de ziekenhuizen: waar gaat het geld naartoe?" was een schot in de roos.
Met de link onderaan de pagina kunt u het colloquium van 3 oktober jl. herbekijken.

[10/10/2020]

Bescherm artsen-specialisten in opleiding tegen inkomensverlies als ze COVID-19 oplopen
Bescherm artsen-specialisten in opleiding tegen inkomensverlies als ze COVID-19 oplopen

Verscheidene kandidaat-specialisten (ASO’s) die tijdens hun opleiding in een ziekenhuis besmet raakten met COVID-19 melden ons dat ze van de ene dag op de andere zonder inkomen zijn gevallen. BVAS betreurt dat deze kandidaat-specialisten, die tenslotte mee ingeschakeld worden in de bestrijding van het coronavirus, het nog steeds zonder afdoende bescherming moeten stellen. 

[10/10/2020]

BVAS hoopt op constructieve dialoog met Frank Vandenbroucke
BVAS hoopt op constructieve dialoog met Frank Vandenbroucke

© Foto de Steven Fruitsmaak

 

BVAS feliciteert Frank Vandenbroucke met zijn aanstelling als vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de nieuwe regering De Croo.

 

[04/10/2020]

Aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen
Aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

In het Staatsblad van 23 september 2020, verscheen een KB ‘houdende toekenning ingevolge de Covid-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten’. Voor de BVAS is dit een stap in de goede richting die echter nog lang niet volstaat.

[28/09/2020]

Twee miljard ziekenhuisvoorschotten: waar gaat het geld naartoe? Uniek digitaal colloquium - stel uw vraag!
Twee miljard ziekenhuisvoorschotten: waar gaat het geld naartoe? Uniek digitaal colloquium - stel uw vraag!

Op uitnodiging van de BVAS zullen Bert Winnen, Pedro Facon en Jo De Cock, die nauw betrokken waren bij de uitwerking van het model en het Koninklijk Besluit terzake, een korte presentatie geven en alle vragen beantwoorden over de bestemming van deze ziekenhuisvoorschotten.

[28/09/2020]