Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie
Kun je als arts een slechte e-reputatie counteren?

 

 "Mond-tot-mondreclame heeft plaatsgemaakt voor tweets, berichten op Facebook. Alle artsen zijn betrokken... en misschien zelfs ingepalmd", aldus de Orde. Een arts quoteren zoals een restaurant is niet illegaal, beklemtoont de Orde. Elke burger heeft het recht op vrije meningsuiting, zelfs zonder speciale competentie, zolang hij zich niet bezondigt aan beledigende of lasterlijke uitlatingen.

 

[30/12/2018]

Strengere regels voor gebruik zonnebank

Wie onder de zonnebank wil gaan, moet vanaf 1 januari een doktersattest voorleggen met daarop zijn of haar huidtype. De maatregel werd genomen om mensen met huidtype 1, het kwetsbaarste huidtype, te beschermen - zij mogen geen zonnebank gebruiken.

[30/12/2018]

SAVE THE DATE EUROMELANOMA 2019 : eerste aankondiging.

De week van Euromelanoma 2019 is van 13-17 mei.

 

Indien u wenst deel te nemen, kan u nu al enkele slotjes voorzien in uw (drukke)agenda.

Op de Belgian Dermatology Days (BDD) wordt de campagne 2019 toegelicht.

 

Info over inschrijvingen volgen, evenals een uitnodiging via dermanet.

[26/12/2018]

BDD 2019: 6° Forum voor Dermatologie-verpleegkundigen

Werkt u regelmatig samen met een verpleegkundige?

Wilt u haar(/hem) de kans bieden op één dag up-to-date te blijven over verscheidene dermatologische topics met een verpleegkundige focus?

Breng de verpleegkundigen en gezondheidswerkers waarmee u samenwerkt op de hoogte van ons initiatief!

 

Tijdens de Belgian Dermatology Days wordt op vrijdag 15 februari 2019 voor de 6e keer op rij het Forum voor Dermatologie-verpleegkundigen georganiseerd.

[16/12/2018]

België vraagt identificatie in UBO-register tegen 31/03/2019

FOD Financiën

Onder invloed van Europese richtlijnen wordt het UBO-register ook in België een feit. Dit register, waarin entiteiten die actief zijn in België hun ‘ultimate beneficial owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ moet uiterlijk 31 maart 2019 voltooid zijn.

[09/12/2018]

Campagne: met de identiteitskaart naar het ziekenhuis

OnthaalIn samenwerking met de ziekenfondsen en de ziekenhuizen lanceert het RIZIV een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek met de nadruk op het belang van hun  identiteitskaart als ze naar het ziekenhuis gaan. 

[08/12/2018]

Medicomut keurt BVAS-voorstel index goed

Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

De nationale commissie artsen-ziekenfondsen bereikte maandag avond 03/12/2018 een akkoord over de verdeling van de indexmassa. BVAS is verheugd dat het haar voorstel om vooral de intellectuele prestaties te indexeren kon doordrukken. De honoraria voor een raadpleging, toezichtshonoraria stijgen op 1 januari 2019 met 3,33%.

[08/12/2018]

KBO - Inschrijvingsplicht voor maatschappen

FOD EconomieDoor de hervorming van het ondernemingsrecht moeten maatschappen zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

[08/12/2018]

Website cdeskpro.be/ tijdelijk niet beschikbaar

Aan alle gebruikers: de gratis website : http://www.cdeskpro.be/ (o.a. aanmaken lijsten met te vermijden topica) is tot tegenbericht niet beschikbaar. Onze excuses voor deze uitval buiten onze wil.

 

[30/11/2018]

Mijngezondheid geeft burgers nu ook toegang tot hun medicatievoorschriften

Via Mijngezondheid kan je vanaf nu de geneesmiddelenvoorschriften van je arts of tandarts digitaal bekijken en ook doorklikken naar de bijsluiters. Het is één van de nieuwe mogelijkheden van de personal health viewer die minister De Block begin mei lanceerde.

[18/11/2018]

Verpleegkundig specialist

Binnenkort lopen er in de ziekenhuizen, zorgcentra en in de thuiszorg "verpleegkundig specialisten" rond. Die zullen  taken van arts overnemen.

[18/11/2018]

Hydrochloorthiazide: risico van niet-melanome huid- en lipkanker

Patiënten die met hydrochloorthiazide worden behandeld, worden uitgenodigd hun huid regelmatig te controleren en verdachte huidletsels te melden. Bescherming tegen zonnestralen en UV-stralen is bijzonder belangrijk voor deze patiënten.

[29/10/2018]

Geneesmiddelen via internet?

Surf niet met uw gezondheid!

Een campagne van federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

[23/10/2018]

Oktober : maand van de cybersecurity

Ontdek de nieuwe sensibiliseringscampagne voor België op de campagnewebsite bij https://campagne.safeonweb.be/nl

[02/10/2018]

Ministerraad keurt 'kwaliteitswet' goed

De ministerraad keurde de kaderwet voor 'kwaliteitsvolle praktijkvoering binnen de gezondheidszorg' goed. Minister De Block probeert nog een belangrijk project af te ronden: er verrijst een bouwwerk op het werf KB78 .

[28/09/2018]

1 oktober 2018: Wereldnetelroosdag

Netelroos banaal? Niet de chronische vorm! 84% van de patiënten zet sociaal leven ‘on hold’

[27/09/2018]

Actualiteit van week 37
  • Het consult aan bed (599082) voor de bijgeroepen specialist uit de gestandaardiseerde laagvariabele zorg (LVZ).
  • BVAS is de herhaalde pannes van het eHealth-platform grondig beu en laat haar juristen ...
  • Gebruik van apps in de zorg ... binnenkort een nieuwe website voor gedetailleerde informatie. 

[15/09/2018]

Gezondheidsapps

Binnenkort nieuwe website met alle gezondheidsapps die door de overheid zijn gevalideerd
Burgers die meer willen weten over het gebruik van apps in de zorg kunnen straks terecht op de gloednieuwe website www.mhealthbelgium.be. Op het platform zal gedetailleerde informatie terug te vinden zijn over gevalideerde apps in ons land en over de voordelen ervan voor patiënten en zorgverleners.

[14/09/2018]