Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie
Een nieuw akkoord met duidelijke BVAS-accenten
Een nieuw akkoord met duidelijke BVAS-accenten

Door de politieke instabiliteit is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen er één met een looptermijn van slechts één jaar. De BVAS is al bij al tevreden met het eindresultaat dat vannacht werd bekomen. “We hebben tot de finish onderhandeld. De meningsverschillen tussen de artsensyndicaten waren zo groot dat het tot drie uur in de ochtend heeft geduurd. Het resultaat is een pragmatisch compromis, dat zo billijk en rechtvaardig mogelijk is,” zegt voorzitter Dr. Philippe Devos.

[22/12/2019]

De Specialist - Specialisten geven en nemen in nieuw akkoord
De Specialist - Specialisten geven en nemen in nieuw akkoord

Al bij al toont de Bvas zich tevreden met wat ze uit de brand wist te slepen ‘omdat we  voor het derde jaar op rij een verhoging konden afdwingen van de honoraria (een budget van 8,59 miljard in 2020). ASGB/Kartel legt wat meer reserves aan de dag ‘omdat er amper enige onderhandelingsmarge was’, maar is positief wegens de verdere ‘herverdeling naar intellectuele prestaties’.

[22/12/2019]

Wat is de termijn om een geneesmiddel af te leveren en terug te betalen? Verandering vanaf 1 november 2019
Wat is de termijn om een geneesmiddel af te leveren en terug te betalen? Verandering vanaf 1 november 2019

Tot 1 november 2019 kon een apotheker een voorgeschreven geneesmiddel onbeperkt in de tijd afleveren. De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalde het geneesmiddel echter maar terug tot het einde van de 3e maand die volgt op de voorschrijfdatum. Deze kleine hoofdbreker, zowel voor de voorschrijvers als voor de apotheker en de patiënt, is verdwenen : de termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, zijn nu op elkaar afgestemd en eenvoudiger. De termijn bedraagt standaard 3 maanden vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.
Hieronder vindt u de uitleg, een aantal voorbeelden, alsook een samenvatting in video-vorm die u toelaten om de nieuwe geldigheidsduur correct toe te passen.

[22/12/2019]

Debra Belgium nieuwsflash december 2019
Debra Belgium nieuwsflash december 2019

U vindt hier de Debra Belgium nieuwsflash van december 2019

[11/12/2019]

BVAS verzet zich categoriek tegen systematisch substitutierecht voor apothekers
BVAS verzet zich categoriek tegen systematisch substitutierecht voor apothekers

De BVAS is zich bewust van de groeiende tekorten aan geneesmiddelen maar spreekt zich categoriek uit tegen het toekennen van substitutierecht aan de apotheker voor geneesmiddelen die ontbreken in zijn apotheek.

[03/12/2019]

KCE - Aanpak van SOA door de eerste lijn
KCE - Aanpak van SOA door de eerste lijn

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde een online tool voor het opsporen, behandelen en opvolgen van chlamydia, gonorroe, syfilis, HIV en hepatitis A, B en C. De tool werd samen met mensen van het terrein ontwikkeld en is bedoeld voor zorg- en hulpverleners van de eerste lijn (vooral huisartsen), om te gebruiken tijdens de consultatie. Hij kan gratis worden geraadpleegd via www.soa.kce.be

[01/12/2019]

Door de patiënt betaald bedrag afronden
Door de patiënt betaald bedrag afronden

Vanaf 1 december 2019 moeten zorgverleners, net als alle andere ‘ondernemers’, de bedragen afronden die hun patiënten contant betalen.
Deze verplichting geldt voor alle ondernemingen, zonder uitzondering.
Het doel is het gebruik van de kleine stukken van 1 en 2 cent, waarvan de aanmaak duur is, stapsgewijs af te bouwen.

[29/11/2019]

Wat is de termijn om een geneesmiddel af te leveren en terug te betalen? Verandering vanaf 1 november 2019. Enkele voorbeelden op de website van het RIZIV.
Wat is de termijn om een geneesmiddel af te leveren en terug te betalen? Verandering vanaf 1 november 2019. Enkele voorbeelden op de website van het RIZIV.

Als de voorschrijver een datum van uitgestelde aflevering bepaalt op het voorschrift, dan wijzigt dat niet de periode waarin de verzekering het geneesmiddel kan terugbetalen. De website van het RIZIV geeft concrete voorbeelden van de toepassing van de nieuwe regels.

[29/11/2019]

Bedragen afronden? Het surrealisme is alive and kicking (J. de Toeuf)
Bedragen afronden? Het surrealisme is alive and kicking (J. de Toeuf)

Vanaf 1 december 2019 dient u het totaalbedrag in uw praktijk af te ronden. De administraties die in goed geordende silo's werken, solferen u daarvoor een handleiding op volgens een bewonderenswaardige administratieve logica. Zadelen ze u daardoor op met complicaties in uw dagelijkse werk? Het zal hen worst wezen.

 

 

[29/11/2019]

Het FAGG neemt 5 360 pakketten of ruim 500 000 nagemaakte of illegale producten in beslag

 

In 2019 nam operatie Pangea een andere gedaante aan. Bij deze operatie lag de focus op informatieverzameling, analyse en communicatie. Voor de twaalfde operatie, die liep van juni 2018 tot juni 2019, verzamelde het FAGG de nodige gegevens. Pangea wordt gecoördineerd door INTERPOL en richt zich specifiek op nagemaakte en illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen onderscheppen.

[24/11/2019]

De begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2020

Landingspagina website RIZIV

 

Op 22 november 2019 is de begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging (ziekteverzekering) vastgesteld voor 2020. De Algemene raad van onze Dienst voor geneeskundige verzorging had geen goedkeuring gegeven aan het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité en daarom kreeg de Ministerraad de taak om de begroting vast te stellen. Hoeveel bedraagt de begroting en wat zijn de kernpunten ervan?

[23/11/2019]

BVAS voorzichtig positief over begrotingsvoorstel minister De Block

Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Nadat het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité in oktober werd weggestemd voelden de artsen zich totaal miskend. Nu komt minister De Block met een eigen voorstel dat de wettelijke groeinorm van 1,5% respecteert en de artsen hun volledige indexmassa garandeert. De BVAS reageert tevreden op deze demarche van Maggie De Block.

[17/11/2019]

Bijna negen op tien artsen voorstander van multidisciplinariteit

Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

 

De BVAS en Artsenkrant bevroegen de artsen in oktober over multidisciplinariteit, het delegeren van taken en samenwerking met andere zorgverstrekkers. Niet minder dan 655 artsen namen deel aan de enquête.

[17/11/2019]

Genomineerden voor de Specialist van het Jaar 2019x

 

 

De vakjury van de Artsenkrant-prijs 'Specialist van het Jaar' 2019 selecteerde voor deze derde editie vijf genomineerden van uitzonderlijke kwaliteit: Luc Colemont, Marc Moens, Chantal Mathieu, Geert Verleden en Geert Dom.

Stemmen kan tot 22 november!

[10/11/2019]

Gepensioneerde artsen kunnen RIZIV-premie aanvragen

Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

In het Staatsblad verscheen het KB dat ervoor zorgt dat artsen die het akkoord artsen-ziekenfondsen respecteren en die na hun wettelijk pensioen blijven voortwerken, bij het RIZIV een premie kunnen aanvragen. 

[26/10/2019]

Hervorming nomenclatuur

Landingspagina website RIZIV

 

De doelstelling van de hervorming is een nieuwe logica en structuur geven aan de huidige medische nomenclatuur. Drie teams ondersteunen de hervorming op  wetenschappelijke wijze: ze behoren tot de ULB, de UGent en Möbius. De duur van het project is geraamd op 4 jaar

[20/10/2019]

Vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronische zieke kinderen en/of volwassenen

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn aanbevelingen rond vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.

[12/10/2019]

Debra Belgium nieuwsflash |september 2019

Debra Belgium asbl

 

U vindt hier de Debra Belgium nieuwsflash van september 2019.

[27/09/2019]