Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie
Artsen die hun praktijk sluiten om alleen nog dringende en noodzakelijke zorg te bieden, hebben recht op vervangingsinkomen
Artsen die hun praktijk sluiten om alleen nog dringende en noodzakelijke zorg te bieden, hebben recht op vervangingsinkomen

Artsen en andere zelfstandige zorgberoepen die tijdens de coronacrisis beslissen om alleen nog tussen te komen voor dringend noodzakelijke zorg en hun praktijk sluiten voor niet-dringende medische activiteiten, kunnen genieten van een maandelijks vervangingsinkomen.

 

[21/03/2020]

Accreditering: RIZIV houdt rekening met overmacht door coronapandemie
Accreditering: RIZIV houdt rekening met overmacht door coronapandemie

Het RIZIV zal zich soepel opstellen tegenover artsen die hun aanvraagdossier voor accreditering niet volledig kunnen indienen omdat bijscholingen en vergaderingen van hun LOK afgelast zijn door de coronacrisis. Zij mogen hun dossier onvolledig indienen. Dezelfde soepelheid geldt ook voor de organisatoren van navorming die hun activiteiten noodgedwongen moeten uitstellen.

[20/03/2020]

Dr. Philippe Devos spreekt per brief alle artsen moed in
Dr. Philippe Devos spreekt per brief alle artsen moed in

‘Collega’s, laten we samen vechten!’

 

Als voorzitter van de BVAS richt Dr. Philippe Devos zich in een brief tot alle artsen. “Deze ziekte rolt als een pletwals over alle landen heen. We moeten solidair zijn en snel en eensgezind handelen, als een leger.”

[18/03/2020]

Covid-19 - Richtlijnen betreffende de behandelingsplicht
Covid-19 - Richtlijnen betreffende de behandelingsplicht

Aanbevelingen van het bureau van de nationale raad van de Orde der artsen 

[18/03/2020]

Coronacrisis: minister vergeet extramurale artsen-specialisten in te zetten
Coronacrisis: minister vergeet extramurale artsen-specialisten in te zetten

In het noodplan voor de aanpak van de coronapandemie heeft de overheid een belangrijke beroepsgroep over het hoofd gezien: de artsen-specialisten die buiten het ziekenhuis werken hebben tot nog toe geen officiële richtlijnen gekregen.  BVAS vraagt hen om beschikbaar te zijn voor het geval ziekenhuizen hun hulp nodig hebben.

[16/03/2020]

Coronavirus: geen tekort aan geneesmiddelen, het FAGG volgt situatie op de voet
Coronavirus: geen tekort aan geneesmiddelen, het FAGG volgt situatie op de voet

Naar aanleiding van de coronavirusepidemie (COVID-19) analyseren de experten van het FAGG continu de mogelijke impact op de beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in België. Momenteel verwachten we geen tekort aan geneesmiddelen in België en op Europees niveau als gevolg van COVID-19. Het FAGG biedt ook ondersteuning aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bij de ontwikkeling van vaccins tegen COVID-19.

[08/03/2020]

Regels rond geneesmiddelen voorschrijven : e-learning voor zorgverleners
Regels rond geneesmiddelen voorschrijven : e-learning voor zorgverleners

Wil u graag op een eenvoudige en duidelijke manier snel alles te weten komen over het elektronisch voorschrift en de geldigheidsduur van een voorschrift?
Dat kan vanaf nu via een e-learning.

[08/03/2020]

Voorstander om medische handelingen te delegeren...maar onder toezicht van een arts
Voorstander om medische handelingen te delegeren...maar onder toezicht van een arts

Tot op heden is BVAS het enige artsensyndicaat dat het ontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen in de (WUG) officieel afkeurt. Deze wet verbiedt niet-artsen om medische handelingen te verrichten zonder toezicht van een arts (onderzoek, diagnose, behandeling, preventie, vaccinatie).

[07/03/2020]

BDD 2020: Enquête dermatologen betreffende GDPR

In het kader van de vergadering Ethiek & Economie ter gelegenheid van de BDD 2020, vragen we u vriendelijk doch met aandrang om de volgende enquête te willen invullen, en dit ten laatste tot 05/03/2020.

U zou ons er zeer behulpzaam mee zijn.

Dank bij voorbaat.

[06/03/2020]

SAVE THE DATE: Euromelanoma 2020
SAVE THE DATE: Euromelanoma 2020

Euromelanoma gaat door in de week van 11 mei 2020

 

uitnodigingsbrief om deel te nemen.

[06/03/2020]

Beperkte beschikbaarheid van het vaccin Gardasil 9: aanbevelingen aan voorschrijvers
Beperkte beschikbaarheid van het vaccin Gardasil 9: aanbevelingen aan voorschrijvers

Door een wereldwijde toename van de vraag naar het vaccin Gardasil 9 dat wordt gebruikt voor de preventie van het humaan papillomavirus (HPV), zijn de voorraden van dit vaccin momenteel beperkt in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet daarom aanbevelingen aan voorschrijvers.

[13/02/2020]

Breaking - Balans na 1 weekend nieuw voorschriftmodel: 30% problematisch (De Specialist® 03/02/2020)
Breaking - Balans na 1 weekend nieuw voorschriftmodel: 30% problematisch (De Specialist® 03/02/2020)

In een voorlopige reactie en met het nodige voorbehoud laat de nieuwe voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) Lieven Zwaenepoel, weten dat ‘een hoop anekdotische meldingen binnenlopen waaruit blijkt dat de situatie op het terrein heel divers is, afhankelijk of de voorschrijvers in de buurt het nodige gedaan hebben of niet. De apotheken waar geen noemenswaardige problemen zijn, vormen wel de uitzondering.’

[03/02/2020]

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 gepubliceerd in het Staatsblad
Akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 gepubliceerd in het Staatsblad

Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2020 werd op 29 januari 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd . Vanaf vandaag hebt u 30 dagen de tijd om al dan niet toe te treden tot het akkoord. 

Artsen die dat wensen, moeten hun weigering of gedeeltelijke toetreding ten laatste op 28 februari 2020 meedelen via de beveiligde webapplicatie die het RIZIV via MyRiziv ter beschikking stelt. 

[30/01/2020]

Het oude model van geneesmiddelenvoorschrift is niet meer geldig vanaf 1 februari 2020
Het oude model van geneesmiddelenvoorschrift is niet meer geldig vanaf 1 februari 2020

De overgangsperiode van 3 maanden na de invoering van een nieuw model van voorschrift op 1 november 2019 loopt zaterdag 1 februari 2020 af. Dat betekent dat voorschriften die vanaf dan nog gemaakt worden op het oude model niet meer geldig zijn voor terugbetaling. 

 

[28/01/2020]

Gezondheidsgeletterdheid
Gezondheidsgeletterdheid

‘Gezondheidsgeletterdheid’ is het vermogen van een persoon om informatie over gezondheid te begrijpen, zodat hij zijn gezondheid en levenskwaliteit kan behouden of verbeteren. In België blijkt 30 tot 45% van de bevolking een problematisch niveau van gezondheidsgeletterdheid te hebben.

[12/01/2020]

1 januari 2020: wat verandert er allemaal voor artsen?
1 januari 2020: wat verandert er allemaal voor artsen?
  • Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht met uitzonderingen.
  • Er zijn ook nieuwe honoraria.

[02/01/2020]