Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie
Betwistingen vergoedingen 2019 stagemeesters
Betwistingen vergoedingen 2019 stagemeesters

Het Riziv stelde vast dat heel wat betwistingen over de vergoedingen voor stagemeesters 2019 slaan op goedgekeurde stageplannen die niet bijgewerkt waren. In overleg met het kabinet van Maggie De Block is beslist om deze gegevens pas op 1 december 2020 als definitief te beschouwen.

[30/08/2020]

‘Tracing against corona’
‘Tracing against corona’

‘Tracing against corona’ (*), een initiatief van het Interfederaal Comité Tracing en Testing Covid-19, is een echte aanrader. Deze handige website bundelt alle informatie die je nodig hebt over de procedures en strategie bij het testen en opsporen van besmette patiënten.

(*) Klik hier voor de website: https://www.corona-tracking.info/

[14/08/2020]

RIZIV - Pilootproject tele-expertise: dermatologisch advies op afstand
RIZIV - Pilootproject tele-expertise: dermatologisch advies op afstand

Er start een pilootproject waarbij een nieuwe methode van tele-expertise wordt ontwikkeld en geëvalueerd. Hierbij kan een huisarts een advies op afstand vragen aan een dermatoloog over een klinische vraag die zich stelt in de huisartsenpraktijk

[28/07/2020]

De coronacrisis is niet het moment om te experimenteren met ons gezondheidszorgsysteem
De coronacrisis is niet het moment om te experimenteren met ons gezondheidszorgsysteem

In een open brief aan de voorzitters van de politieke partijen roept BVAS op om voorzichtig om te springen met ons Belgisch gezondheidszorgsysteem. De coronacrisis is niet het moment om te experimenteren met de fundamentele structuren van dit zeer waardevolle systeem dat elke dag opnieuw zijn kwaliteiten bewijst. Lees de integrale open brief van de BVAS.

[19/07/2020]

De Mutualiteiten omzeilen de Staat in de Algemene Raad van het RIZIV
De Mutualiteiten omzeilen de Staat in de Algemene Raad van het RIZIV

De mutualiteiten zijn sociale privé ondernemingen die tot taak hebben de voor de gezondheidszorg ter beschikking te stellen middelen gemeenschappelijk te verdelen en ervoor te zorgen dat deze middelen correct worden gebruikt.  Wanneer een lid een fout in zijn zorgfactuur vaststelt of de mutualiteit een afwijking constateert, dan ondersteunt zij de patiënt in een klachtenprocedure bij de overheid.

[12/07/2020]

Wanneer correcte verdeling van het aantal artsen in België?
Wanneer correcte verdeling van het aantal artsen in België?

De contingentering moet behouden worden. De adviezen van de Planningscommissie moeten door de Gemeenschappen geïmplementeerd worden, inclusief de afbouw van het overtal in Franstalig België, de zogeheten “lissage”. De specialismen met een tekort moeten prioritair behandeld worden. Nu, eindelijk.

[12/07/2020]

Artsen geven meer dan 3 miljoen telefonische adviezen tijdens de 1e fase van de COVID-19-crisis
Artsen geven meer dan 3 miljoen telefonische adviezen tijdens de 1e fase van de COVID-19-crisis

Continuïteit van de zorg voor de patiënt, vergoeding van de zorgberoepen, veiligheid voor iedereen: om tegemoet te komen aan de specifieke noden in het kader van de COVID-19-context heeft het RIZIV een reeks maatregelen genomen. Zo heeft het RIZIV een globaal mechanisme uitgewerkt dat verschillende zorgverleners toelaat om zorg te verlenen zonder fysiek contact met de patiënt en om die verstrekkingen ook aan te rekenen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging. Op die manier kunnen de patiënten een financiële tegemoetkoming genieten.
Hierbij de eerste cijfers over het gebruik van zorg op afstand door artsen.

[04/07/2020]

Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening
Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening

KCE Reports 328A (2020)

Op vraag van het RIZIV en CHU Namur ging het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na welk effect videoconsultaties hebben op de gezondheid van de patiënten met een chronische lichamelijke aandoening. Ook werd nagegaan hoe videoconsultaties worden gebruikt in Nederland en Frankrijk. Het KCE stelde vast dat er vandaag geen wetenschappelijk bewijs is voor een verschil tussen videoconsultaties en ‘normale’ consultaties inzake effect op de gezondheid van de patiënten. 

 

 

[28/06/2020]

Teleconsultatie moet blijven maar dan wel aan hetzelfde tarief als gewone consultatie
Teleconsultatie moet blijven maar dan wel aan hetzelfde tarief als gewone consultatie

BVAS speelde een pioniersrol in het promoten van de tele- en videoconsultatie. Als eerste artsensyndicaat hebben we een voorstel ingediend in de RIZIV-overlegorganen, nog voor de uitbraak van het coronavirus. Nu er plannen zijn om de teleconsultatie ook na de coronacrisis te bestendigen, dringt BVAS aan op hetzelfde tarief en hetzelfde remgeld als voor een gewone consultatie.

[25/06/2020]

ACCREDITERING, tele-LOK’s toegestaan tot eind 2020
ACCREDITERING, tele-LOK’s toegestaan tot eind 2020

Tot het einde van het jaar is het toegestaan dat een LOK onder de vorm van een tele-vergadering georganiseerd wordt. Dat besliste de accrediteringsstuurgroep, die ook de periode van overmacht door de coronapandemie heeft verlengd tot eind juni.  En het voorstel van BVAS om alle geaccrediteerde artsen 5 credit points toe te kennen is nu definitief aanvaard.

[19/06/2020]

Forfaitaire Covid-premie en financiering voor beschermingsmateriaal besproken bij het RIZIV
Forfaitaire Covid-premie en financiering voor  beschermingsmateriaal besproken bij het RIZIV

Forfaitaire Covid-premie en financiering voor beschermingsmateriaal besproken bij het  Verzekeringscomité maandag 15 juni

[16/06/2020]

COVID-19: strategische voorraad voor de ambulante zorg
COVID-19: strategische voorraad voor de ambulante zorg

In het kader van de exit strategie en ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe COVID-uitbraak heeft de Taskforce Persoonlijk Beschermingsmateriaal besloten een strategische voorraad van persoonlijk beschermingsmateriaal te voorzien voor bepaalde zorgverleners in de eerste lijn.

 

De zorgverleners kunnen dus gebruik maken van deze voorraad maar dienen deze zelf op peil te houden zodat ze hier beroep op kunnen doen bij een tweede golf of nieuwe uitbraak.

 

 

[16/06/2020]

BVAS wil inzet van artsen tijdens coronacrisis belonen met 5 credit points voor accreditering
BVAS wil inzet van artsen tijdens coronacrisis belonen met 5 credit points voor accreditering

De accrediteringsstuurgroep buigt zich over een voorstel om de periode van overmacht door de coronapandemie ambtshalve te verlengen tot eind juni. BVAS steunt dat voorstel en is voorstander om alle geaccrediteerde artsen 5 credit points toe te kennen als waardering voor hun bijzondere inspanningen in de coronacrisis.

[27/05/2020]

Marc Moens: “Orde moet naar premier voor wettelijke basis meldplicht contact tracing”
Marc Moens: “Orde moet naar premier voor wettelijke basis meldplicht contact tracing”

“Het recente Orde-advies over de bescherming van de privacy van arts én patiënt bij contact tracing doet me een beetje op mijn honger blijven”, aldus de Bvas-erevoorzitter. “Men omschrijft wel in het advies dat dat een probleem kan vormen: elke naam van een patiënt die men ‘verraadt’ als men als arts zelf besmet is, kan leiden tot een proces van die patiënt tegen de behandelend arts. Er ontbreekt een wettelijk kader.” De Orde zegt met andere woorden A, maar B moet volgen.

[24/05/2020]

BVAS vraagt opheldering over verbod op corona-supplementen
BVAS vraagt opheldering over verbod op corona-supplementen

BVAS eist dat minister De Block meer uitleg verschaft over het Koninklijk besluit ‘houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID19-pandemie’ dat ze vandaag in het Belgisch Staatsblad liet publiceren.  Als het de bedoeling is dat gedeconventioneerde artsen tijdens de coronapandemie geen ereloonsupplementen mogen aanrekenen, is dat contractbreuk en een schending van het akkoord artsen-ziekenfondsen.

[21/05/2020]

COVID-19: Zorgverleners mogen geen “coronasupplement” aanrekenen, maar krijgen wel compensatie ( Mediquality)
COVID-19: Zorgverleners mogen geen “coronasupplement” aanrekenen, maar krijgen wel compensatie ( Mediquality)

 "Zorgverleners die momenteel extra kosten hebben voor beschermingsmateriaal mogen die niet doorrekenen aan hun patiënten." Met die nieuwe maatregel wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block de patiënt financieel beschermen tijdens de coronacrisis. Voor de zorgverleners zelf komt er een financiële tegemoetkoming om uitzonderlijke uitgaven te helpen dekken.

[15/05/2020]

Eindelijk ook mondmaskers voor specialisten buiten het ziekenhuis
Eindelijk ook mondmaskers voor specialisten buiten het ziekenhuis

Artsen-specialisten kunnen bij hun stad of gemeente een pakket chirurgische mondmaskers afhalen. Daarmee heeft minister De Backer gevolg gegeven aan de uitdrukkelijke vraag van BVAS om de extramurale artsen-specialisten niet over het hoofd te zien bij de levering van beschermingsmateriaal tegen COVID19.

[14/05/2020]

Oppositiepartijen willen Covid19-pandemie misbruiken om gratis geneeskunde in te voeren
Oppositiepartijen willen Covid19-pandemie misbruiken om gratis geneeskunde in te voeren

De Kamercommissie Volksgezondheid buigt zich morgen over wetsvoorstellen van sp.a, PS en Vlaams Belang die ereloonsupplementen voor coronapatiënten onmogelijk maken. Deze wetsvoorstellen zijn overbodig aangezien bij patiënten besmet met COVID19 die om medische redenen op een eenpersoonskamer verblijven, geen ereloonsupplementen aangerekend mogen worden. Het is bedenkelijk dat de oppositie misbruik maakt van de coronacrisis om de gratis geneeskunde te willen invoeren.

[14/05/2020]