Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

Bescherm artsen-specialisten in opleiding tegen inkomensverlies als ze COVID-19 oplopen

Bescherm artsen-specialisten in opleiding tegen inkomensverlies als ze COVID-19 oplopen

Verscheidene kandidaat-specialisten (ASO’s) die tijdens hun opleiding in een ziekenhuis besmet raakten met COVID-19 melden ons dat ze van de ene dag op de andere zonder inkomen zijn gevallen. BVAS betreurt dat deze kandidaat-specialisten, die tenslotte mee ingeschakeld worden in de bestrijding van het coronavirus, het nog steeds zonder afdoende bescherming moeten stellen. 

2020-10-10

Het is een schrijnend sociaal onrecht dat nu dringend aangepakt moet worden.

 

Brussel, 5 oktober 2020

 

COVID-19 is weliswaar erkend als beroepsziekte voor werknemers, maar als artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) ziek worden en een aanvraag voor een vervangingsinkomen indienen, vangen ze bot omdat hun contract met het ziekenhuis niet als een volwaardig arbeidscontract wordt aanzien.

 

Om dit soort drama’s te voorkomen, heeft BVAS al herhaaldelijk een lans gebroken om het statuut van de ASO’s om te bouwen tot een deftig sociaal vangnet dat onder meer voorziet in pensioenopbouw en recht op werkloosheidsuitkering.

 

Een recent voorbeeld is de brief die we, samen met het Kartel, op 15 september jl. stuurden naar Pedro Facon, topman van de FOD Volksgezondheid. Daarin stellen we voor om kandidaat-specialisten een basiscontract aan te bieden met een gegarandeerd bruto maandloon dat oploopt van tot 3.782 euro in het eerste jaar tot 6.243 euro in het zevende jaar met daarnaast ook behoorlijke wachtvergoedingen en andere sociale voordelen. 

 

Als het van BVAS afhangt, wordt bij de verrekening van de voorschotten die de ziekenhuizen ontvangen om de COVID-crisis te overbruggen een deel van het budget opzijgezet om het inkomen van ASO’s bij ziekte te garanderen tijdens de duur van het ziekenhuisnoodplan.

 

Het sociaal onrecht van de artsen-specialisten in opleiding heeft lang genoeg geduurd en moet nu dringend een halt worden toegeroepen.

 

Dr. Philippe Devos

Voorzitter BVAS

 

Bron: BVAS

Alle nieuws