Dr. Philippe Devos liet aan zijn collega’s van Bvas weten dat hij zijn mandaat als voorzitter en bestuurder van het artsensyndicaat neerlegt. “Ik wil mijn beroepsleven en mijn gezin niet in gevaar brengen”, zo zegt de anesthesist.