Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie
Amper vrouwelijke artsen-managers: gewoon of geïnternaliseerd seksisme? (Dr C. Depuydt)
Amper vrouwelijke artsen-managers: gewoon of geïnternaliseerd seksisme? (Dr C. Depuydt)

© De Specialist® 04/07/2021

Het debat leeft sterk in de medische wereld zoals elders in de samenleving: de plaats van de vrouwen wordt nog steeds in twijfel getrokken. Zij blijven (wij blijven) weinig aanwezig in de beslissingsorganen en in leidinggevende functies.  Waarom? 

 

[04/07/2021]

Tele-expertise: nomenclatuur in voorbereiding
Tele-expertise: nomenclatuur in voorbereiding

© Numerikare 01/07/2021

De technisch-geneeskundige raad (TGR) van het Riziv zal de definitieve nomenclatuur uitwerken voor teleconsultaties en -expertise (tele-oftalmologie en -dermatologie) via wat nu voorlopig al tot stand kwam door covid-19. Maar de ene prestatie vanop afstand is de andere niet.

[04/07/2021]

Databescherming: “De huidige centralisatie is gevaarlijk”(De specialist®)
Databescherming: “De huidige centralisatie is gevaarlijk”(De specialist®)

Volgens Jacques de Toeuf, voorzitter van het eHealth-platform en erevoorzitter van de BVAS, is het gevaar zeer reëel.  Met name in de huidige centralisatie die wordt gedaan in naam van covid.  “De prioriteit moet uitgaan naar de "waterdichtheid" van de databases, de decentralisatie en de toestemming van patiënten om zijn gegevens toegankelijk te maken.”  

[28/06/2021]

Benoît Collin nieuwe administrateur-generaal Riziv (De specialist®)
Benoît Collin nieuwe administrateur-generaal Riziv (De specialist®)

De naam van het nieuwe hoofd van het RIZIV is bekend. Op 1 juli neemt een vertrouwd gezicht het roer over, want Benoît Collin is al 15 jaar adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV. Een vlotte overgang na het pensioen van Jo De Cock op 30 juni, luidt het.

[27/06/2021]

Inkomen van 7 op de 10 artsen daalde in 2020
Inkomen van 7 op de 10 artsen daalde in 2020

Vooral specialisten zagen hun bruto belastbaar inkomen in 2020 dalen : een online enquête van Medscape/MediQuality brengt de zware impact van de Covid-crisis in 2020 aan het licht. Liefst 69% van de deelnemende artsen zagen hun bruto belastbaar inkomen dalen. De meeste artsen denken dat het 2 tot 5 jaar zal duren vooraleer hun inkomen opnieuw het niveau van voor de pandemie zal halen. Dr. Philippe Devos, voorzitter van BVAS, hoopt dat patiënten tijdig de weg terug naar hun arts vinden.

[26/06/2021]

BVAS dankt Jo De Cock en feliciteert zijn opvolger
BVAS dankt Jo De Cock en feliciteert zijn opvolger

Bij zijn afscheid als administrateur-generaal van het RIZIV wenst BVAS Jo De Cock te bedanken voor zijn jarenlange inzet en de diplomatie en overtuigingskracht waarmee hij het overleg in de ziekteverzekering aanstuurde. BVAS feliciteert zijn opvolger, Benoît Collin, en wenst hem veel succes.

[25/06/2021]

"Ik wil artsen overtuigen om te stemmen." (Philippe Devos)

Philippe Devos heeft nog ambities vooraleer zijn ambtstermijn ten einde loopt, zoals het verbeteren van de opkomst voor de volgende syndicale verkiezingen. Hij laat ook zijn licht schijnen over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, nieuwe technologie en de netwerken.

[20/06/2021]

BVAS zegt neen tegen legalisering van onwettige uitoefening geneeskunde door apothekers
BVAS zegt neen tegen legalisering van onwettige uitoefening geneeskunde door apothekers

De apothekers voeren al langer strijd om hun takenpakket uit te breiden met onder meer vaccinaties. Zo lobbyden ze om het coronavaccin in hun apotheek te mogen toedienen en ijveren ze al langer om griepspuiten te mogen zetten. Maar hun aanspraken gaan nóg verder.

[14/06/2021]

Arts in nood: "Aantal meldingen van agressie tegen artsen stijgt, zeker tijdens wachtdiensten" (Mediquality)
Arts in nood:

Sinds de oprichting van een meldpunt voor agressie tegen artsen door hulporganisatie Arts in nood vijf jaar geleden, is het aantal meldingen de voorbije jaren lineair gestegen. Dat meldt de organisatie donderdag.

[13/06/2021]

Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel en (huis)artsen? ( Peiling De Specialist®)
Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel en (huis)artsen? ( Peiling De Specialist®)

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich op 8 april 2021 uit over de verplichte vaccinaties in Tsjechië. Volgens het Hof worden daarmee de mensenrechten niet geschonden. Dat is een interessant element in het debat dat ook bij ons woedt, onder meer over de vaccinatieverplichting van zorgpersoneel en (huis)artsen.

[12/06/2021]

Dematerialisatie geneesmiddelenvoorschrift en toekomstige innovaties (Marc Moens)
Dematerialisatie geneesmiddelenvoorschrift en toekomstige innovaties (Marc Moens)

Dematerialisatie – een mijlpaal voor het elektronisch voorschrift Recip-e en een verdere digitalisering binnen de gezondheidszorg waardoor meer tijd voor de zorg vrij komt, samen met nog meer informatie die de kwaliteit van de zorg bevordert, en dit dankzij de digitalisering van het administratief proces, meent Recip-e voorzitter Marc Moens.

[09/06/2021]

"Extramurale specialisten zijn uitgesloten van het stappenplan" (Dr. J. de Toeuf)

De regering heeft de doelstellingen van deze legislatuur vastgelegd. Een van de bouwstenen van de geplande constructie zal de een nieuw managementmodel voor de ziekteverzekering zijn. Een ander blok is de bevordering van de interprofessionele samenwerking door de versterking van de eerste lijn. Extramurale specialisten zijn uitgesloten van het stappenplan...

[30/05/2021]

Moens: “Een topdokter mag zijn tarief vrij bepalen.”
Moens: “Een topdokter mag zijn tarief vrij bepalen.”

De Maeseneer: “Neen. Waarom zou een specialist meer dan een huisarts moeten verdienen?”

Jan De Maeseneer (UGent) en Marc Moens (BVAS) kennen elkaar al 45 jaar. Sinds hun studententijd staan ze rond gezondheidszorgthema’s vaak diametraal tegenover elkaar. 

MediQuality interviewt hen driemaal over een heet hangijzer in de gezondheidszorg.

[30/05/2021]

Een kleine stap voor de ASO’s, een grote stap voor de erkenning van hun harde werk
Een kleine stap voor de ASO’s, een grote stap voor de erkenning van hun harde werk

Wat twintig jaar lang onmogelijk was, is woensdag in de nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen gelukt: een doorbraak in de onderhandelingen voor een beter statuut van de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s).

[24/05/2021]

BVAS steunt telegeneeskunde, maar is bezorgd over Proximus-app Doktr
BVAS steunt telegeneeskunde, maar is bezorgd over Proximus-app Doktr

BVAS steunt al jaren de ontwikkeling van telegeneeskunde. De komst van een nieuwe app die deze ontwikkeling mogelijk maakt, kan alleen maar worden toegejuicht.  MAAR...

[24/05/2021]

Pandemiewet: hoe BVAS u behoedde voor het ergste
Pandemiewet: hoe BVAS u behoedde voor het ergste

Het voorontwerp van de pandemiewet bevatte twee artikels die bedoeld waren om een unieke databank voor elektronische voorschriften op te richten. Door tussenkomst van BVAS bij de Europese Commissie heeft de regering beide artikels geschrapt. 

[14/05/2021]

Telewerkaangifte: belangrijk nieuwtje!
Telewerkaangifte: belangrijk nieuwtje!

Geen wijzigingen in mei  en juni t.o.v. uw aangifte van de vorige maand : geen nieuwe aangifte nodig.

[10/05/2021]

Doelmatigheid in de gezondheidszorg
Doelmatigheid in de gezondheidszorg

In de huidige budgettaire context is de strijd tegen nodeloze, niet-passende en niet-conforme verzorging van groot belang. Daarom werkt het RIZIV een reeks maatregelen uit om ondoelmatige zorgverlening terug te dringen en ook een aantal nieuwe methoden.

[25/04/2021]